Den simulationsdrevne digitale tvilling starter med en ren tavle for et nyt produkt.

Trin 1 - Definition af systemet og indledende dimensionering

Det er vigtigt at identificere de operationelle begrænsninger, flaskehalse og svage punkter tidligt i designfasen. I dette trin kan du teste produktets reaktion under forskellige scenarier med realtidsreaktion på parameterændringer. Flankeret af en 3D CAD-model til visualisering af den rumlige geometri og den indledende dimensionering kan produktets vigtigste egenskaber defineres. 

Trin 2 - Virtuel test og optimering

Kritiske komponenter eller processer i produktet simuleres ved hjælp af multi-fysiske 3D-modeller af produktet, baseret på parametrene og CAD'erne fra trin 1. Sådanne high fidelity-simuleringer tager højde for alle relevante detaljer. På baggrund af resultaterne kan topologi, proces og ydeevne optimeres.  

Trin 3 - Kalibrering af den dynamiske systemmodel

Ved hjælp af det optimerede produkt fra trin 2 kan der anvendes en Reduced Order Modelling-teknik på high fidelity-simuleringer, som kan implementeres i den dynamiske systemmodel fra trin 1, hvilket giver en meget nøjagtig men hurtig dynamisk systemmodel. Med denne platform reduceres antallet af dyre fysiske prototyper, da risikoen for problemer, der opstår i forbindelse med de fysiske testprogrammer, reduceres betydeligt.

Trin 4 - Virtuel idriftsættelse

Den kalibrerede systemmodel kan også bruges i planlægningen af det fysiske prototype-testprogram og endda til at teste og fejlfinde PLC'en under simulerede forhold og udføre software- (SiL) eller hardware-in-the-loop-testning, hvilket reducerer værdifuld tid til idriftsættelse. 
Ved at bruge en prototype af en digital tvilling får brugeren mulighed for at ændre parametre og driftsbetingelser for forskellige komponenter og kan observere hele systemets reaktion i realtid.

At kunne betjene et helt system digitalt er især interessant i forbindelse med produktudstillinger og strategiplanlægning. Interessenter og alle relevante teammedlemmer i et projekt kan drage fordel af at få en hurtig og forenklet forståelse af et naturligt komplekst system.

En prototype af en digital tvilling er en fantastisk måde at lette kommunikationen mellem produktudviklere og slutbrugere fra idé- og designfasen til idriftsættelse og udgør rygraden i og platformen for den digitale tvilling, der er koblet til den fysiske enhed via f.eks. IoT og live-sensordata.