Nye forretningspotentialer afsøges ved anvendelse af digitale simuleringsværktøjer.

Formål

Som et resultat af den igangværende 4. industrielle revolution (i4.0) skabes der nye muligheder inden for digitale metoder, simuleringer og løsninger til produktinnovation.

Med disse kan virksomheder spare tid og penge i udviklingsstadiet, sikre bedre performance og dermed styrke konkurrenceevnen for dansk fremstillingsindustri som helhed.

FORCE Technology med Alexandra Instituttet ønsker med projektet at tilbyde dansk industri produktinnovation via multifysiske digitale simuleringsværktøjer. Vi ønsker at afsøge nye forretningspotentialer ved at anvende digitale tvillinger med afsæt i de multifysiske simuleringsværktøjer og i særlig grad på designstadiet.

Målet er at fremme produktinnovation i danske virksomheder ved at udnytte multifysiske digitale tvillinger. Med digitalisering af vores viden inden for materialer, levetidsforbedring og funktionsoptimering skaber vi yderligere værdi for alle parter.
 

Målgruppe

Den primære målgruppe er udviklere og producenter af udstyr til fødevare-, cleantech- og procesindustrien.

Partnere

Projektet gennemføres i et partnerskab med Alexandra Instituttet.