Brug en digital tvilling til at designe, udvikle, administrere og optimere et produkts eller et helt systems ydeevne.

En digital tvilling kan tilføre ekstra værdi til din virksomhed, din produktionslinje eller dit produkt. Det gælder på flere niveauer – lige fra designfase og produktion over drift til afsluttet livscyklus.

Den digitale tvilling kan eksempelvis skærpe dine konkurrencefordele for et produkt ved at øge dets ydeevne og forudsige dets forventede levetid. Det kan sikre dig energibesparelser og bedre udnyttelse af ressourcer.

Digital udvikling og optimering

I designfasen af et produkt kan man med en digital tvilling gengive den ideelle version af det kommende produkt ved hjælp af 3D-modeller og simuleringer.

Den digitale repræsentation af det, der tidligere kun var en idé, giver viden om produktets ydeevne og mulighed for at afprøve nye ideer og forbedringer, inden man går i gang med omkostningstung fremstilling og fysiske tests.

Det simulationsdrevne design resulterer i en betydelig omkostningsreduktion sammenlignet med traditionelle produktdesign-iterationer. Det giver også mulighed for at identificere og afprøve potentielle initiativer for energi- og ressourcebesparelser i et digitalt miljø inden endelig implementering og drift.

Digitale tvillinger i drift

Med en digital tvilling kan man kombinere nøjagtigheden ved high fidelity-simuleringer af flere fysiske discipliner med hastigheden og den dynamiske respons ved systemmodellering i realtid. Samtidig kan man bruge live-sensordata. Det gør det muligt at se dine udviklinger i hele designfasen og at se ydelsesforbedringer ved nye systemændringer.

Du får også ny indsigt i værdien af forskellige ydelsesparametre. Den specifikke merværdi spænder fra uddannelse af driftspersonale, what if-scenarier og prædiktiv vedligeholdelse til identificering af nye forretningsmuligheder som fx vedligeholdelsestjenester.

Et allerede fremstillet produkt eller en prototype kan nemt integreres med den digitale tvilling ved hjælp af IoT-teknologi. Det gør det muligt at indsamle data fra det fysiske produkt og overføre dem til skyen eller edge, hvor flere interessenter kan få adgang til værdifuld historisk indsigt og indsigt i realtid.

Interaktion med produktet gennem den digitale tvilling

Med teknologier som AR og MR (augmented og mixed reality) kan data og resultater visualiseres af slutbrugeren, som også kan interagere med det fysiske produkt gennem den digitale tvilling.

Ved hjælp af en digital tvilling er det muligt at få adgang til reelle sensordata og simulerede data af ellers utilgængelige oplysninger fra fysiske sensorer, fx i miljøer, der er ekstremt barske for fysiske sensorer.

Det ekstra lag af information fra simulerede data forbedrer indsigten i den aktuelle tilstand, ydeevne og processer i/af produktet, så man kan træffe mere solide beslutninger.

Prædiktiv vedligeholdelse for optimal ydeevne

En digital tvilling, der er opdateret med realtidsforhold for det fysiske produkt, gør det muligt at udføre dataanalyse og køre what if-scenarier med henblik på prædiktiv vedligeholdelse. Det gør dig i stand til at opdage tidlige fejl, før de bliver kritiske, hvilket kan forhindre suboptimale driftsforhold og dermed sørge for sikre arbejdsforhold, lave driftsomkostninger, længere levetid for produktet og maksimal effektivitet.

Den digitale tvilling kan også bruges til at forudsige tid til fejl. Det giver mulighed for tidlig planlægning af fremtidige nødvendige handlinger, hvilket kan eliminere eller reducere uventet nedetid i forbindelse med vedligeholdelse og planlagt revision. Resultatet kan eksempelvis være reduktion af spild i en fødevareproduktion.

Feedback på designet af produktgeneration 2.0

Baseret på proces-, ydelses- og driftsdata for både den fysiske og digitale del af produktet kan den nye indsigt være feedback via den digitale tvilling for at forbedre den næste generation af produktserien. I øvrigt vil en stor del af den digitale investering og udvikling fra den tidligere produktserie ofte kunne genbruges.