Bygning eller ombygning af en havn er en stor investering, som kan have omfattende økonomiske og miljømæssige konsekvenser, og som kræver, at der tages stilling til en lang række spørgsmål. Ved hjælp af simulatorer kan flere scenarier simuleres og afprøves. 

Udvikling af innovativ og bæredygtig skibsfart  

Skibsfarten står for transport af ca. 80% af verdens godstransport og er således en integreret del af den globale økonomi, men det er også en industri, der står over for en stigende grad af lovgivning omkring øgede minimumskrav til sikkerhed og miljøbelastning foruden pressede fragtrater og stor konkurrence, hvilket alt sammen kræver udvikling af innovative og bæredygtige løsninger. Dette afspejles også i behovet for at udvikle og tilpasse havne til at kunne modtage stadig større skibe og tilpasse sig et stadigt omskifteligt globalt marked.    

Optimering af sikkerhed og effektivitet

Større skibe kan have brug for længere kajer og desuden have betydning for drejebassiner, sejlrender, søafmærkninger og tilsvarende. For at være rentabel skal en havn fungere særdeles effektivt, derfor skal alle forhold vedrørende havnen overvejes grundigt fra starten. Nøglefaktorer som anløbs- og afgangsforhold, operationelle grænser, krævet slæbebådsassistance, begrænsninger på grund af vandybde, regularitet, udgravning samt placering af søafmærkninger er blot nogle få at de områder, der bidrager til en havns sikkerhed og effektivitet.  

Nøglen er virtuel virkelighed 

Ved at bruge simulatorer kan forskellige scenarier skabes ved hjælp af værktøjer til meget præcis numerisk modellering. Disse værktøjer modellerer interaktionen mellem et skib og omgivelserne ved at efterligne skibets hydrodynamiske respons på udefrakommende kræfter og forhold. Simulatorer er derfor af væsentlig betydning, når en havn skal bygges eller ombygges. De gør det muligt at skabe situationer, hvor forskellige udformninger, muligheder og forudbestemte kriterier kan vurderes under forhold, der svarer til de faktiske forhold. Simulatorer kan også skabe en fælles forståelse, hvor interessenter kan vurdere egne problemstillinger og vurdere dem i forhold til andre interessenter. 

Simulatorbaserede undersøgelser er den dokumenteret bedste måde at sikre de nødvendige informationer og observationer til at kunne træffe kvalificerede beslutninger med hensyn til sikkerhed, effektivitet og andre relevante faktorer. 

Accelereret erfaring

Simulatorer bruges ligeledes i vid udstrækning til planlægning af havnens daglige drift, for eksempel hvordan slæbebåde bedst kan udnyttes sikkert og mest hensigtsmæssigt. Ved træning og øvelser i simulatorer kan strategier og procedurer vurderes i detaljer og øves, inden en operation iværksættes i virkeligheden. Dette giver besætningerne tillid til at kunne gennemføre operationen og opbygger hurtigt erfaring fra virkelige operationer.