Vi baserer vores skibs- og havnemodeller på de mest pålidelige og nøjagtige metoder, og vores modeller genskaber altid virkeligheden ned til mindste detalje.  

Pålideligheden af simulatorstudier er tæt knyttet til, hvor realistiske de virtuelle omgivelser er, herunder skibs- og havnemodeller. De visuelle omgivelser er en væsentlig faktor, men skibets respons, og at det ”føles rigtigt”, er altafgørende. 

De virtuelle omgivelser, der skabes i simulatorer, danner den fælles ramme, der kan adressere de involverede parters tvivlsspørgsmål og interesser. De virtuelle omgivelser giver derfor optimale muligheder for at træffe kvalificerede beslutninger, der i sidste ende vil medføre besparelser, give bedre funktionalitet og reducere risici.    

Skibsmodeller

Vores skibsmodeller er udviklet af erfarne skibsingeniører i tæt samarbejde med værfter og skibsdesignere. Vores modeller omfatter en bred vifte af størrelser og typer. 

Skibssimulatorers virtuelle verden danner den fælles ramme, der kan adressere de involverede parters tvivlsspørgsmål og interesser. Denne virtuelle verden giver derfor optimale muligheder for at træffe kvalificerede beslutninger, der i sidste ende vil medføre besparelser, større effektivitet og minimering af risiko.

Derfor anvender vi den mest pålidelige og nøjagtige basis for vores skibsmodeller – en kombination af fysiske modelforsøg og numerisk modellering – og derfor er vores skibsmodeller altid realistiske ned til mindste detalje. Dette har vi gjort i mere end 35 år, hvilket sikrer, at skibsofficererne straks oplever modellen og det virkelige skib som meget ens. 

Havnemodeller

I forbindelse med træning kan det visuelle indtryk ofte have stor betydning for, at den virtuelle virkelighed opfattes som virkelig. Derfor modelleres visuelle havne på basis af fotografier, så de virtuelle omgivelser indeholder karakteristiske bygninger, landmærker og anlæg.  

I havnestudier, hvor udformningen er af afgørende betydning, er den visuelle modellering af en havn mindre væsentlig, skønt den kan være særdeles brugbar til for eksempel præsentation og demonstration. Derfor modelleres disse ofte enklere. 

I begge tilfælde er det nødvendigt, at havnens fysiske omgivelser i form af vanddybder, omgivende land og marineanlæg er korrekt modelleret. Vores SimFlex4 softwaremiljø gør det muligt for brugerne at modellere havne til nye øvelser eller ændre en eksisterende havnemodel. Havnene er modelleret efter søkort i henhold til IMO S-52 standarden. Kortet er let at konfigurere og opdelt i lag i henhold til S57 standarden, som hver repræsenterer en type fysisk objekt (dvs. land, fendere etc.)

Vores simulatormodelleringsværktøjer er udviklet af erfarne ingeniører og teknikere, der er specialiserede i virtuelle omgivelser.