Cirkulær økonomi og datadrevet produktoptimering hænger tæt sammen. Det stod helt klart for ventilatorproducenten NOVENCO Building & Industry, da resultatet af et projektsamarbejde med FORCE Technology forelå.

Efter at have implementeret IoT i udvalgte produkter har virksomheden skabt mulighed for en omfattende dataindsamling. Dataene kan bruges til intelligent styring af ventilatorerne, så de kører optimalt, holder markant længere og bruger mindst mulig energi. Alt sammen betyder det dokumenterede besparelser for kunderne og bæredygtige konkurrencefordele til NOVENCO. 

Fremtiden tegner grøn og digital for ventilatorproducent

NOVENCO Building & Industry ligger i Næstved og er del af schweiziske SCHAKO Group. Virksomheden producerer ventilatorer til fx datacentre og parkeringshuse, og optimal energiudnyttelse og bæredygtighed er blandt virksomhedens nedskrevne værdier.

NOVENCO ønskede at vide mere om, hvordan kunderne anvender deres ventilatorer. Producenten var nemlig overbevist om, at mange af ventilatorerne var overdimensionerede og dermed brugte for meget energi. Men hvordan kunne dette dokumenteres?

Energiforbruget af en industriel ventilator koster typisk 5 til 50 gange mere end ventilatorens anskaffelsespris over dens levetid, og NOVENCO ønskede at sikre kunderne en besparelse og øge forståelsen for energioptimering ved at indsamle data fra ventilatorer i drift. Samtidig ville virksomheden gerne styrke sin profil yderligere i forhold til den cirkulære økonomi.

”Vi leverer typisk produkter uden kontrol eller styringsfunktioner, og det har generet os længe”, fortæller Peter Holt, teknisk direktør hos NOVENCO Building & Industry. Han fortsætter: ”Når vi samtidig kigger ind i en verden med øget digitalisering, overvejede vi, hvordan vi kunne gøre vores ventilatorer mere intelligente og ressourcebesparende”.

NOVENCO ventilatorer
Viden om anvendelsen af ventilatorer skulle øge NOVENCOs muligheder for energioptimering og sikre kunderne besparelser.

Big data gemmer på svaret om den optimale ventilator

Til en workshop om cirkulær økonomi fik NOVENCO kontakt med FORCE Technology, som hurtigt blev en solid teknologisk sparringspartner. Herefter tog projektet ”Ressourceoptimering faciliteret af IoT-data” fart, med delvis finansiering via et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og med FORCE Technology som underleverandør.

Projektet tog udgangspunkt i FORCE Technologys i forvejen kendte teknologiske løsninger til monitorering af vindmøller, hvor man ved hjælp af sensorer løbende opsamler og lagrer kæmpemæssige mængder data, også kaldet big data, men nu i en modificeret og nedskaleret udgave. Med efterfølgende analyser og beregninger af den opsamlede data stod NOVENCO senere med milliarder af informationer om deres produkter. 

”Big data er ikke noget, man nemt går til, og vi skulle først finde ud af, hvordan vi kunne bruge de store datamængder”, fortsætter Peter Holt. Et eksempel er brugsscenarier: ”Ventilatorer dimensioneres altid efter worst case-scenariet, som fx at de skal få røgen væk, hvis det brænder, men det sker jo yderst sjældent. Så hvis vi regner på flere forskellige brugsscenarier for en ventilator i stedet for, kan vores kunder få den bedste ventilator til det pågældende formål. Samtidig kan vi beregne en realistisk levetid på ventilatoren. Det giver et helt andet og mere bæredygtigt mindset i energisammenhæng,” siger Peter Holt.

Restlevetid forlænges signifikant med enorm ressourcebesparelse til følge

NOVENCO Building & Industry havde en tese om at kunne levetidsforlænge ventilatorerne, hvis de ikke kører ved fuld kapacitet hele tiden. Den tese viste sig i den grad at holde stik. Baseret på erfaring vidste ventilatorproducenten, at lejerne er det svage punkt i ventilatoren.

”Levetidsmodeller udviklet på baggrund af IoT kombineret med data fra motorleverandører viste, at vi kunne forlænge levetiden på motoren fra fem til ti år bare ved at se på en mere realistisk belastning af ventilatoren,” forklarer Peter Holt. ”Vi udvidede modellen til også at omhandle frekvensomformeren, og nåede frem til, at vi kan forlænge ventilatorens levetid fra 5 til +20 år. Den ressourcebesparelse, vi kan lave der, er enorm”, fortæller Peter Holt.

For at kunne realisere den enorme levetidsforlængelse skal NOVENCO vide, hvordan ventilatorerne bliver driftet. Det ved kunderne imidlertid sjældent selv, så her kommer IoT for alvor ind i billedet. FORCE Technology hjalp fra opstart med ideen om monitorering til den programmeringsmæssige implementering, som er ved at blive lavet.

”Via dataopsamling med IoT på produktet kan vi lave en restlevetidsberegner, så kunden kan bruge ventilatorerne i al den tid, de faktisk er brugbare. Det reducerer produktets miljøpåvirkning væsentligt og sparer kunderne for store udgifter. Samtidig kan vi gøre vores serviceforretning mere proaktiv, når vi kan forudsige, hvornår ventilatoren skal serviceres,” uddyber Christian Agular Knudsen, Development Engineer i fluid mekanik.

Livcyklusvurdering giver håndfast dokumentation  

En ting er, at NOVENCO Building & Industry selv har fået data på de ressourcebesparende effekter, en helt anden er at kunne dokumentere det over for kunder og omverden. FORCE Technology har derfor hjulpet NOVENCO med at dokumentere, hvor bæredygtige NOVENCOs ventilatorer er, ved at udarbejde en såkaldt livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA). En LCA giver et billede af et produkts påvirkning af miljø og natur i hele dets levetid. LCA’en kan i øvrigt bruges som udgangspunkt for senere at udarbejde en miljøvaredeklaration, også kaldet en EPD, Environmental Product Declaration, som dokumenterer det enkelte produkts indvirkning på miljøet. 

”Desuden viste en recycling-analyse, at 98 % af materialet i vores ventilatorer er genanvendeligt, når både stål og aluminium kan omsmeltes. Men vi stopper ikke her - vi fortsætter med at udvikle algoritmer til at optimere og forbedre vores produkter og gøre dem endnu grønnere”, fortæller Christian Agular Knudsen.

Fokus på bæredygtighed og miljøcertificering er stærkt stigende

Fokus på bæredygtighed er blevet en afgørende faktor i byggebranchen, som er et af NOVENCOs vigtigste kundesegmenter. NOVENCO forventer på sigt at kunne bidrage med energioptimering af bygninger vha. IoT-baseret overvågning af ventilationsanlæg. Konkret håber man at kunne lave et interface til virksomhedens Building Management Systems.

En af de helt store forbrugere af ventilatorer er datacentre med op til 1.200 ventilatorer på ét site. Her har en signifikant forlængelse af ventilatorernes levetid et kæmpe økonomisk og ressourcemæssigt potentiale.

”LCA er allerede et krav fra nogle af vores datacenterkunder, og flere entreprenører efterspørger nu også en EPD. Eftersom der endnu ikke er så mange i branchen, der arbejder med LCA, er vi allerede et godt skridt foran, når vi kan præsentere os som en kvalificeret grøn partner,” siger Peter Holt.

NOVENCO har opnået en række andre certifikater for bæredygtighed, som de allerede bruger i deres markedsføring, fx LEED, DGNB og Breeam. Endvidere er virksomhedens ZerAx-ventilator Greenpro-certificeret i Indien.

Stærk samarbejdspartner løfter projektet til nye højder og giver andet perspektiv

Resultaterne fra MUDP-projektet er NOVENCO nu klar til at implementere i deres fremtidige strategi, så de kan få endnu flere grønne og ressourcebesparende tiltag sat i værk.

NOVENCO har haft stor glæde af at have en erfaren partner i MUDP-projektet, og Peter Holt kommer med et vigtigt budskab til andre mindre virksomheder: ”I et projekt af denne størrelse er det nødvendigt med en partner, så vi bare skal fokusere på alt det tekniske”. Han uddyber: ”Vi havde ikke fantasi til at forestille os, hvad vi gik i gang med og hvilken rejse, det ville tage os på”.

”Vi har trukket på FORCE Technologys høje kompetencer, og de har stillet viden, faciliteter og ressourcer til rådighed for os. Det er særdeles værdifuldt at få et andet perspektiv på tingene. Vi har taget et nyt stort skridt mod den grønne omstilling og bæredygtighed, og fået et uvurderligt løft af vores viden. Alt det kommer i sidste ende vores kunder til gavn”, slutter Peter Holt, teknisk direktør hos NOVENCO Building & Industry.