Grønne forretningsmodeller kan blive til reelle, bæredygtige og succesfulde løsninger for din virksomhed. 

Grønne forretningsmodeller og bæredygtige initiativer

Fokus på grønne forretningsmodeller sikrer, at gode idéer bliver til grøn forretning.

Den igangværende grønne omstilling fører til flere økonomiske, regulatoriske og strukturelle ændringer, der påvirker de fleste brancher. Større fokus på grønne forretningsmodeller kan sikre, at din forretning bliver rustet til at imødekomme fremtidige lovkrav, kundekrav, energiforsyninger, knappe ressourcer, affaldshåndteringssystemer m.v. Dog kræver det erfaring og indsigt at udnytte mulighederne i den grønne omstilling succesfuldt.

Gennem de seneste år har fokus ligget på at tilpasse produkter og services, så de bliver mere bæredygtige og ressourceeffektive. F.eks. ved at genanvende produkter eller reducere forbruget af energi i produktionen

Den fortsat stigende fokus på jordens begrænsede ressourcer, og hvordan vi anvender dem effektivt uden at påvirke miljøet, gør det nødvendigt at gentænke vaner og måder at producere, forbruge og bortskaffe på. 

Bæredygtig rådgivning sikrer succesfulde, grønne løsninger

Vi tilbyder rådgivning om grønne forretningsmodeller i de forskellige faser, herunder:

  • Idéudvikling
  • Strategi
  • Finansiering
  • Valg af materialer
  • Design
  • Produktionsmetode
  • Markedsføring
  • Bortskaffelse
Vi foretager beregninger af forskellige løsninger og alternative modeller, som sikrer, at du har det bedste beslutningsgrundlag, så dine ideer bliver til reelle, succesfulde og bæredygtige løsninger. 

Som kunde i FORCE Technology kan du være sikker på korrekt dokumentation af beregninger og løsninger, hvad enten den skal bruges til at søge finansiering, markedsføre dit produkt eller lign., ligesom vi også tilbyder rådgivning i disse faser.  

Samarbejdet med os giver dig desuden mulighed for at indgå i et sparringsforløb, hvor vi spiller en aktiv rolle fra idéudvikling til færdig produkt. Her kan vi hjælpe med at søge offentlige og private tilskudsmuligheder, som støtter op om cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller i danske virksomheder.

Vores kompetencer inden for grønne forretningsmodeller

Vores eksperter har mange års erfaring med rådgivning inden for bæredygtige strategier og løsninger. Vi har udviklet modeller og beregningsmetoder, som kan understøtte dine grønne forretningsidéer.

Vi har desuden et stort kendskab til de miljø-, sundheds- og lovgivningsmæssige udfordringer, og forbedringspotentialer, som er kendetegnende ved specifikke materialer, produkter og processer.  

Ønsker du at vide mere om grønne forretningsmodeller, cirkulær økonomi, og hvordan dine idéer kan blive til grøn forretning, kan du kontakte os. 

 

FAQ