Rådgivning i kemilovgivning er med til at sikre, at du overholder reglerne om indhold af skadelige stoffer i dine produkter. 

Konstant udvikling af kemilovgivning

Kemilovgivning er under fortsat konstant udvikling, og nye begrænsninger af kemiske stoffer kommer til. Det er derfor vigtigt kontinuerligt at undersøge, om produkter, der sættes på markedet, indeholder skadelige kemiske stoffer for at undgå tilbagekaldelse af produkter, negativ presseomtale eller andre omkostningsfulde konsekvenser. 

For virksomheder, der importerer og producerer produkter til det danske og europæiske marked, kan det dog være vanskeligt at overskue kemilovgivningen med dens forbud og begrænsninger i forhold til indhold af kemiske stoffer i produkter.

Bl.a. kan virksomhederne være reguleret via europæisk og dansk kemilovgivning, såsom RoHS, REACH (via begrænsninger og oplysningspligten for Kandidatlistestoffer i artikler) samt danske særregler omkring ftalater, bly m.m. Kandidatlisten i REACH udvides to gange om året med nye skadelige kemiske stoffer. 

Kortlægning og risikovurdering af skadelige kemiske stoffer

Vi tilbyder kortlægning og risikovurdering af dine produkter og materialer, så du er sikker på, at de lever op til gældende kemilovgivning, og at du kan dokumentere dette overfor både dine kunder og myndigheder.

Vi er eksperter i, hvad forskellige materialer indeholder, om de lever op til den gældende lovgivning, såsom RoHS, REACH mv. Vi kan derfor også tilbyde rådgivning om, hvilke skadelige kemiske stoffer man skal være opmærksom på for hvilke materialer. 

Fx rådgiver vi omkring de forskellige stoffer på Kandidatlisten i REACH, og om hvilke stoffer der kan forekomme i hvilke typer af materialer. Vi sikrer en hurtig og grundig gennemgang af dit produkt med tilhørende dokumentation, så du er godt hjulpet på vej. Vi kan også foretage kemiske analyser og undersøge om dit produkt indeholder stoffer på Kandidatlisten i REACH. 

Kemikaliestrategi for at undgå indhold af skadelige kemiske stoffer i dine produkter

Vi tilbyder at udarbejde en kemikaliestrategi for fx

  • at sikre overholdelse af REACH-forpligtelser
  • at sikre overholdelse af specifikke kundekrav
  • at undgå problematisk brug af skadelige kemiske stoffer i produktionen
  • at undgå indhold af skadelige kemiske stoffer i produkter.

En kemikaliestrategi kan både indeholde lovgivningskrav og krav til uønskede skadelige kemiske stoffer for at være på forkant med evt. kommende lovgivning og kundekrav.

Vi tilbyder desuden at udarbejde lister over uønskede kemikalier, som kan anvendes til at stille krav til jeres underleverandører.

Kemiske analyser verificerer om produkter overholder gældende kemilovgivning

Importerer du produkter eller materialer, som skal sælges i EU, kan der være tilfælde, hvor du ikke kan få leverandøren til at garantere eller dokumentere for indholdet af evt. skadelige/uønskede kemiske stoffer. 

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at lave kemiske analyser af de forskellige materialer, så du er sikker på, hvad de indeholder, og så du kan dokumentere, at de lever op til gældende lovgivning, fx REACH, RoHS, danske særregler mv. 

Kemisk laboratorium

Vores kemiske laboratorium foretager alle typer kemiske analyser på både faste og flydende materialer. Vi kan bl.a. foretage en screening af, om dit produkt indeholder stoffer på Kandidatlisten i REACH.  

Kemiske analyser af ukendte materialer vil som udgangspunkt indledes med en identifikation af materialetypen. Herfra kan kendskab til materialer og kendskab til reguleringer danne grundlaget for de nærmere undersøgelser. 

Ved at screene produktet for indhold af grundstoffer vil vi ofte kunne påvise, at der ikke findes kritiske mængder af bestemte stoffer i det pågældende materiale. Derudover vil vi kunne udføre analyse rettet mod indholdet af specifikke stoffer efter behov ved at anvende avancerede teknikker og udstyr.

Faremærkning af kemiske blandinger

Er dine produkter kemiske blandinger, der er underlagt CLP-forordningen, kan vi også her hjælpe med fx tjek af korrekt faremærkning. Det kan være for forbrugerprodukter som fx e-væsker til brug i elektroniske cigaretter (e-cigaretter), men også for kemiske blandinger til andre formål.  

FAQ