Risikovurdering af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som sikrer, at dit produkt lever op til gældende lovkrav.

Det stigende fokus på uønskede kemiske stoffer i forbrugerprodukter stiller større krav til producenter, importører og forhandlere. Det skyldes ikke mindst strammere regler og lovgivning i forbindelse med miljø og sundhed, men også en større viden om farlige og uønskede kemiske stoffers egenskaber og effekter. 

Der eksisterer en række regler i form af forbud mod eller begrænsninger af indhold af særligt farlige og uønskede kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som virksomheder, dvs. producenter, importører og detailhandlen, er forpligtiget til at leve op til. Herudover må ingen forbrugerprodukter ifølge Produktsikkerhedsloven markedsføres, hvis de indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko for forbrugeren.

Læs mere: EU's Kemikalielovgivning - REACH
 
Manglende efterlevelse af lovgivningskrav kan være dyr i form af tilbagetrækning af ulovlige produkter fra markedet og negativ presseomtale.

Vores services inden for kemiske stoffer og risikovurdering

Vi tilbyder en række services inden for risikovurdering af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Vi tager udgangspunkt i dit behov for det specifikke produkt:   

 • Risikovurdering af kemiske stoffer
  Vi gennemfører risikovurderinger af kemiske stoffer generelt og kemiske stoffer i produkter. Desuden udarbejder vi dokumentation til anvendelse både over for myndigheder og kunder.  
 • Lovtjek – virksomheder
  Vi kontrollerer, om virksomheder efterlever de gældende kemikalielovgivningskrav inden for det pågældende område. Vi kan udarbejde lovtjek for din egen virksomhed eller for en leverandør.  
 • Lovtjek – produkter
  Vi kontrollerer, om et produkt efterlever gældende kemikalielovgivningskrav, herunder REACH, CLP og danske og/eller udenlandske særregler. Vi kan også kontrollere om kemiske blandinger er faremærket korrekt.
 • Kemikaliestrategi
  Vi kan i samarbejde med jer udarbejde en strategi for, hvilke kemiske stoffer I bør undgå i jeres produkter, samt en strategi for hvilke krav I skal stille til jeres underleverandører mht. indhold af kemiske stoffer i jeres produkter. Alternativt sikre at I lever op til gældende miljømærkekrav.

Miljø- og sundhedsvurdering af kemiske stoffer i produkter

Nogle særligt farlige og uønskede stoffer, som f.eks. ftalater, er forbudte i visse former for produkter/varer, f.eks. legetøj. Men ifølge Produktsikkerhedsloven må ingen varer markedsføres, hvis de udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren. F.eks. har Miljøstyrelsen tidligere standset salget af flere typer viskelædere, da de indeholdt så store koncentrationer af ftalater, at de kunne udgøre en sundhedsrisiko, hvis børn f.eks. tyggede på viskelæderne over en længere periode. 

Vi tilbyder hjælp til kortlægning og risikovurdering af kemiske indholdsstoffer i produkter. Det er en klar fordel at være på forkant, hvis kunder skulle efterspørge viden om særligt farlige stoffer eller uønskede stoffer i produkterne. 

Kemiske analyser af forbrugerprodukter

Vores faciliteter inkluderer et kemisk laboratorium, som giver os mulighed for selv at udføre test og prøvninger af dit produkt. Vi laver test og prøvning af metaller, ædelmetaller, plast og andre materialer. 

Læs mere om kemiske analyser af forbrugerprodukter.

Vores kompetencer inden for sundheds- og risikovurdering af kemiske stoffer 

FORCE Technology har mange års erfaring med rådgivning inden for lovgivning og krav til indhold af uønskede kemiske stoffer i produkter.

Vi er eksperter i gældende lovgivningskrav for kemiske indholdsstoffer i produkter og tilbyder rådgivning og sparring inden for sundhed og miljø på såvel virksomheds- som produktniveau.

FAQ