I vores kemiske analyselaboratorier udfører vi karakterisering og kemiske analyser af stort set alle stoffer og materialer.

Vi udfører miljøanalyser af luft og alle former for vand, analyser i forbindelse med skades- og havariopklaringer, analyse og karakterisering af brændsler og restprodukter, indhold af skadelige stoffer, som tungmetaller og ftalater, i legetøj og smykker, identifikation og karakterisering af metallegeringer og plast, kompositter, gummi, samt fødevareanalyser – og meget mere.

Analyselaboratorier med særligt udstyr  

Vi har veludstyrede laboratorier, der gør os i stand til også at løse problemer af mere speciel karakter. Eksempler på opgaver, vi kan løse:

  • Analyse for Cs-137 i brændsler, træpiller, aske og andre materialer. Cs-137 er en radioaktiv isotop fra cæsium.
  • NORM analyser på materialer, typisk fra olie- og gasindustrien, der har et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer.
  • Bestemmelse af indhold på sporniveau af metaller, ftalater og andre stoffer, hvad enten det er i emissionsprøver, teknisk vand, smykker, legetøj, e-cigaretter eller andre emner
  • Forbehandling som knusning, snitning, tørring, sigtning etc. af brændsler og restprodukter
  • Avanceret overfladekarakterisering på nanoniveau af overfladeruheder og strukturer
  • Legeringsbestemmelse af metaller
  • Identifikation og karakterisering af plast, kompositter og gummimaterialer
  • Karakterisering af brudflader til afdækning af årsag til brud
  • Eksponering overfor ”kunstigt” vejrlig i form af UV- og andet lys, temperatur og fugtighed, for at vurdere resistens overfor specifikke konditioner
  • Radioaktivitetstællere, f.eks. til måling af biogent og fossilt CO2 i røggas.

Akkrediteret analyselaboratorium

Vores laboratorier har en omfattende akkreditering i henhold til DS/ISO 17025. FORCE Technologys kemiske analyseaktiviteter er akkrediteret til prøvning under DANAK reg. nr. 8.

Vi har lokale laboratorier placeret i Brøndby og Vejen. 

Vandanalyse
Analyse metaller
Kemisk analyse
Analyse skrabelodder
kontrol ædelmetal