Det danske allergiselskab ALK producerer blandt andet allergivacciner, og i den grundige kvalitetskontrol frasorteres vacciner, hvor der fx kan være partikler i.

Uønskede partikler undersøges i mikroskoper

”Alle fremstillede allergivacciner gennemgår en 100% visuel kontrol, hvor alle glas bliver screenet for fejl og mangler, der kan opstå under produktionen. Ved denne kvalitetskontrol hænder det at partikler observeres, og vi bruger FORCE Technology til at analysere disse partikler som et led i udarbejdelse af årsagsanalyser og afvigelseshåndtering. Det gør en kæmpe forskel for os, da vi ikke selv har mulighed for at se på partiklerne på samme måde, in-house. Partiklerne er meget små fx 100 µm, og partiklens materialekomposition havde vi aldrig selv fundet ud af. Det er jo ikke lige noget, man kan se med det blotte øje”, fortæller Sophie Chakroun Jacobsen, Chemist – Visual Inspection & TBQ hos ALK.

FORCE Technology råder over en stor maskinpark af mikroskoper, som kan analysere og detektere fx partikler og anden forurening i produkter og produktionsudstyr, og som desuden kan karakterisere fx overfladers struktur, ruhed og grundstofsammensætning.
Vaccine produktion

Referencebibliotek er guld værd i årsagsanalyser

ALK har gennem en længere periode sendt materiale, der er tilstede under produktionen til FORCE Technology. Her er det hele blevet analyseret og ligger nu i et referencebibliotek, der danner baggrund for de analyser, der kommer ind løbende:

”Hvis analysen viser, at den fundne partikel matcher en pose, vi bruger i produktionen, går vi straks i gang med at undersøge, hvordan den kan være havnet i det færdige produkt.”, forsætter Sophie.

Og hun supplerer: ”Analyserne indgår så i vores samlede årsagsanalyse, så vi er sikre på at finde den rigtige forklaring og bidrager til at vi kan lave passende korrigerende handlinger, så vi forhindrer, at det sker igen. Hvis vi fx får nye hårnet, sender vi dem straks til analyse, så det også kan komme på listen.

Referencebiblioteket er guld værd for os og bevirker, at vi meget hurtigere kan komme frem til årsagen, som ellers kunne have tage betydeligt længere tid”.

Forventningsafstemmer løbende

”Vi holder løbende møder med FORCE Technology, hvor vi forventningsafstemmer med hinanden, og det gør bare hele processen nemmere, at vi kender hinanden godt efterhånden”, slutter Sophie Chakroun Jacobsen.