Undersøgelse og analyse af overflader, strukturer, brudflader, partikler, urenheder mm., så du kan sikre kvaliteten og holdbarheden over for dine kunder.

Vi råder over det mest avancerede analyseudstyr samt har eksperter inden for stort set alle materialeområder, hvilket gør at du ikke blot får analyseret dit materiale, men også får en hurtig og sikker udredning af problemet.

Undersøgelse og analyse af overflader, strukturer, brudflader, partikler, urenheder m.m.

Viden om overflader og produkter er ofte en vigtig forudsætning for at du kan sikre kvaliteten, funktionen og holdbarheden af dine produkter, materialer og komponenter over for dine kunder. Det gælder både i forbindelse med produktdesign og -udvikling samt ved kvalitetssikring og ved modificering af eksisterende produkter.

Derudover spiller overfladekarakterisering en væsentlig rolle i forbindelse med skader og havarier, hvor der eksempelvis kan være sket slid, brud eller lignende. Her får du en hurtig, kompetent og uvildig undersøgelse. 

Vores ydelser inden for overfladekarakterisering omfatter:
 • Højforstørrelsesmikroskopi med grundstofanalyse (SEM-EDS)
 • Karakteriseringer på mikro- og nanoniveau
 • Analyse af partikler, urenheder og mikrostrukturer
 • Bestemmelse og opmåling af overfladestrukturer – herunder brudanalyse
 • Karakterisering af overfladelag og lagtykkelse (FIB-SEM)
 • Mikroskopi af våde prøvematerialer (ESEM)
 • Bestemmelse af kemisk sammensætning af krystallinske stoffer (XRD)
 • Bestemmelse af overfladestruktur og ruhed (optisk 3D profilometri og AFM)
 • Præcise opmålinger fra nm til cm
 • Visualisering af 3D overflader herunder bestemmelse af fladeruhed
 • Kvantitativ bestemmelse af korrosion og slid – også på afstøbninger (replika)
 • Ikke-destruktiv imaging af det indre af materialer og produkter (CT)
 • Bestemmelse af  nanoskalastructurer (SAXS, SANS)
 • Kemisk tilstand af overflader (XPS)
 • Avanceret røntgen og neutronanalyse

Overfladekarakterisering til detektering af forurening i produkter og produktionsudstyr

Vi tilbyder analyse og identifikation af stoffer og partikler i både faste og flydende produkter. En hurtig og sikker lokalisering af kilden, betyder at du kan igangsætte en målrettet indsats på hurtigt at løse problemet og vende tilbage til normalproduktion.

Hvilke materialer og overflader kan vi analysere og karakterisere?

Vi kan analysere og karakterisere alle faste materialer som f.eks. metaller, salte, fibre, plast, papir, byggematerialer og maling. Vi kan herudover undersøge biologisk materiale som plantefibre, svampe og mikroorganismer, også når der er tale om fugtige eller vandmættede strukturer. Vi tilbyder analyser af indleverede prøvematerialer ligesom vi også udtager materiale onsite.

Vi har ligeledes mulighed for at lave afstøbninger (replika) af komponenter og procesudstyr der er utilgængelige for en direkte analyse eller som ikke kan udtages af andre grunde. Disse afstøbninger kan herefter karakteriseres indgående i vores laboratorie med hensyn til bl.a. struktur og ruhed.

Skader og havari – identifikation, redegørelse og dokumentation

I forbindelse med opståede skader og havarier tilbyder vi at bistå med ekspertviden, så du hurtigt kan få skaden identificeret og få lavet en kompetent redegørelse med henblik på at fastslå årsagen samt undgå at det sker igen. Ligesom vi udfærdiger uvildig dokumentation, som du kan anvende overfor blandt dine kunder eller underleverandører.

Vi tilbyder undersøgelser og analyser af blandt andet brudflader, partikler, overfladeforurening, overfladebelægning og bestemmelser af grundstofsammensætninger. 

Vi har meget stor erfaring med opgavetyper hvor der spørges om ”hvad er det?” og ”hvor stammer det fra?”.

Faciliteter inden for overfladekarakterisering

Vi råder over noget at det mest avancerede udstyr til overfladekarakterisering og analyse. Vi har desuden adgang til alle de ”konventionelle” kemiske undersøgelser i vores kemiske analyselaboratorier, således at vi kan udføre supplerende og kombinationsanalyser i forbindelse med avancerede karakteriseringer af diverse materialer.

Overfladekarakterisering brudflader materialer urenheder

Facilitet

Overfladekarakterisering

Avanceret udstyr til overfladekarakterisering og analyse - herunder 3D, mikroskopi og røntgen.
Vandanalyse

Facilitet

Kemisk analyselaboratorium

Karakterisering af stort set alle stoffer og materialer, incl. luft, vand, brændsler mv.