Stikprøvekontrol er altid et sats

Kvalitetskontrol i form af stikprøver er altid et sats for produktionsvirksomheder. Man plukker løbende et antal emner ud af produktionen til manuel kontrol, men selvom de har den ønskede kvalitet, er det ingen garanti for, at alle øvrige emner også har det.

Sådan er realiteterne også for produktionsvirksomheden Sim-Tec i Nordborg på Als, der bl.a. producerer en såkaldt ‘retainerball’ – en halvkugle med en ru overflade – som er en vigtig komponent i Danfoss’ højtrykspumper til vandrensning med omvendt osmose, hvor en membran bruges til at fjerne urenheder fra vand.

”I værste fald kan det betyde, at en pumpe et sted i verden ikke fungerer og skal udskiftes, hvis ikke vi har styr på kvaliteten,” siger Jimmy Simonsen, som CEO og indehaver af Sim-Tec.

Sim-Tec ønsker at integrere kvalitetskontrol i produktionsprocessen

Han er sit ansvar bevidst som underleverandør til Danfoss, og derfor bliver hver 20. retainerball kontrolleret manuelt i en kvalitetskontrol, der også omfatter yderligere kontrol hos Danfoss selv.

At kontrollere samtlige cirka 10.000 halvkugler, som Sim-Tec årligt producerer for Danfoss, er ikke økonomisk rentabelt – hver manuel kontrol tager i dag en medarbejder 5-7 minutter. Derfor blev Sim-Tec en del af et MADE demonstrationsprojekt med FORCE Technology for at undersøge, om kvalitetskontrollen kan automatiseres og integreres i produktionsprocessen.

”Oprindeligt var vores ambition automatisering af både produktion og kvalitetskontrol. I dag anvender vi en egenudviklet polermaskine i produktionen, som det kræver én mand at betjene. Det er temmelig kompliceret at opnå både den rette geometri inden for plus/minus et par hundrededele millimeter og den rette ruhed på overfladen, ligesom vi producerer retainerballs i forskellige størrelser.

Adskillige robotleverandører måtte melde pas på at automatisere den proces og derfor valgte vi i MADE-projektet at fokusere på automatisering af kvalitetskontrollen,” siger Jimmy Simonsen.

 
Sim-Tec
Produktionsvirksomheden Sim-Tec ønsker at automatisere kvalitetskontrollen af en halvkugleformet komponent.

Komplekst at udføre kvalitetskontrol i luften

Idéen var, at en griber på en robotarm skulle kunne gribe hver eneste retainerball, på et splitsekund måle både geometri og ruhed – og om nødvendigt lægge den tilbage til yderligere polering. Men også det viste sig at være for teknisk kompliceret for nuværende.

”Ét er at få en griber til at holde en halvkugle og gøre det på en måde, så dens runding kan måles. Noget andet er samtidig at måle overfladens ruhed. Det er for komplekst at måle ruheden, mens halvkuglen holdes oppe i luften,” konstaterer Klaus Madsen, testingeniør hos Materials & Components Test, FORCE Technology, og tilføjer, at FORCE Technology siden MADE demonstrationsprojektet med Sim-Tec har fået udstyr til optisk ruhedsmåling, som gør en fremtidig løsning mere realistisk.

Gevinsten for os handler ikke om at spare tiden, som den manuelle måling tager i dag. Det handler om at sikre den bedst mulige kvalitet til vores kunder. Jimmy Simonsen / CEO og indehaver af Sim-Tec

Således kom Sim-Tec ikke i mål med det konkrete projekt, men ifølge Jimmy Sørensen vil Sim-Tec fortsat have fokus på at udvikle kvalitetskontrollen.

”Gevinsten for os handler ikke om at spare tiden, som den manuelle måling tager i dag. Det handler om at sikre den bedst mulige kvalitet til vores kunde,” understreger Jimmy Simonsen.