Håndtering af fremmedlegmer er en væsentlig del af GMP i farma-produktion og HACCP i fødevareproduktion. Fremmedlegemer kan udløse produktionsstop, produktafvisninger og tilbagekaldelser, og føre til tab.

Fremmedlegemer eller urenheder er emner af fysisk, kemisk eller biologisk karakter, som ikke er en del af den planlagte farmaceutiske eller fødevareproduktionsproces. At identificere dem er afgørende for at sikre produkters sikkerhed og kvalitet, beskytte forbrugerne mod potentielle sundhedsrisici og opretholde industristandarder såsom Good Manufacturing Practice (GMP) i farma-produktion og Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) i fødevareproduktion.

At vide præcis, hvad partiklen er, giver mulighed for hurtigere identifikation af kilden til forureningen, så den kan elimineres og normal produktion genetableres.

Eksempler på fremmedlegemer fundet i farma- og fødevareproduktion
Eksempler på identificerede partikler. SEM-billeder: (1) Papir, (2) Bomuldsfibre, (3) Hår, (4) Træ, (5) 316 Stål slidpartikel, (6) Kork. Optisk mikroskopi: (7) Bomuldsfibre, (8) 316 Stål slidpartikler, (9) Polystyrenpartikel.

Identifikation af fremmedlegemer i farma- og fødevareproduktion sikrer kvalitet

Vores dygtige karakteriseringsteam kan identificere ukendte partikler og materialer på en overflade, udtage partikler og andre fremmedlegemer fra prøver, herunder væsker, identificere mikro/nanostrukturer og kortlægge, om et materiale indeholder luftlommer eller fremmede partikler på overfladen.

Få ukendte materialer på en hvilken som helst overflade identificeret  i et dedikeret laboratorium

Vi kan manuelt isolere og identificere partikler og fibre mindre end 100 µm og bestemme deres materialesammensætning. Grundstofsammensætning kan bestemmes i punkter ned til ca. 1 µm x 1 µm. Vi udfører alle test i et dedikeret overfladekarakteriseringslaboratorium, der forhindrer potentiel produktkontamination og sikrer integriteten og kvaliteten af de analyserede materialer.

Få kvalificeret identifikation af fremmedlegemer hurtigt

Vi tilbyder korte leveringstider på identifikation af fremmedlegemer såsom partikler fra produktion eller urenheder på overflader. Når du indsender en materiale- eller partikelprøve, kan du forvente et kvalificeret svar fra en specialist i overfladekarakterisering inden for fem arbejdsdage. Hvis det haster kan vi vende tilbage på to arbejdsdage, mod et ekstra gebyr, for eksempel ved produktionsstop, eller hvis der er behov for information om forureningen for at frigive et produktionsparti.

Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at identificere fremmedlegemer i din farma- eller fødevareproduktion og undgå dyre produktionsstop, produkttilbagekaldelser eller uoverensstemmelser.

Udstyr til identifikation af fremmedlegemer

  • Optisk mikroskopi i et stereomikroskop
  • SEM-EDS - Mikroskopi med høj forstørrelse med grundstofanalyse
  • FTIR - Identifikation af organiske materialer
  • SEM - FIB-SEM - Karakterisering af overfladelag og tykkelse
  • ESEM - Mikroskopi af ikke-ledende testmaterialer
  • 3D optisk mikroskop og AFM - Karakterisering af overflader og ruhed
  • XRD - Bestemmelse af kemisk sammensætning af krystallinsk materiale
  • 3D-røntgen CT - Ikke-destruktiv billeddannelse af det indre af materialer og produkter
  • X-ray Photoelectron Spectroscopy - XPS - Overfladers kemiske tilstand