Sintret PTFE – også kendt under handelsnavnet teflon – har flere unikke egenskaber, bl.a. lav friktion, kemisk resistens og temperaturbestandighed. Derfor har vi gavn af det på teflon-pander, men stoffet bruges også i bl.a. industrielle pakninger. 

Et problem med PTFE er imidlertid, at det er både svært og dyrt at genanvende.

Samarbejde om genanvendelse af PTFE i videnbroprojekt

Trelleborg, O.L. Seals og Acoplastic er konkurrenter i at levere pakninger og tætningsløsninger til industrien. Samtidig har virksomhederne en fælles udfordring i håndteringen af plastaffald fra produktionen i form af PTFE/teflon. En udfordring, der er så stor, at den er vanskelig for virksomhederne at håndtere på egen hånd. 

PTFE-affaldet bliver i dag i vid udstrækning kørt på deponi, fordi genanvendelse er både kompliceret og dyrt. Derfor sagde de tre virksomheder alle ja, da FORCE Technology foreslog dem at deltage i et videnbroprojekt med det formål at finde løsninger til større bæredygtighed og mere genanvendelse.

Større bæredygtighed gavner alle

”Bæredygtighed er et mål for os alle, og det giver rigtig god mening at samarbejde om noget, der gavner hele samfundet. Og det gør det jo, når vi reducerer affaldsmængderne fra industrien,” siger Sara Krpovic, Materials Specialist i Trelleborg. 

Projektet om genanvendelse af PTFE strakte sig over et halvt år, og det håndgribelige resultat blev en rapport med fokus på muligheder og udfordringer ved PTFE-affald, lovgivning og livscyklusanalyse. 

Bæredygtighed er et mål for os alle, og det giver rigtig god mening at samarbejde om noget, der gavner hele samfundet. Og det gør det jo, når vi reducerer affaldsmængderne fra industrien. Sara Krpovic / Materials Specialist, Trelleborg

Pyrolyse og mekanisk neddeling af PTFE-affaldet

De to mest oplagte metoder til at genanvende PTFE-affald er pyrolyse og mekanisk neddeling. 

Pyrolyse
Ved pyrolyse brænder man plastaffaldet, så PTFE’en nedbrydes i de bestanddele, den er lavet af, hvorefter man kan danne nye PTFE-polymerer. Der findes imidlertid ingen faciliteter til denne krævende proces i Danmark. 

Mekanisk neddeling
En anden metode kaldes mekanisk neddeling. Her kværner man PTFE-affaldet ned i en tilstrækkelig lille størrelse til, at man kan genanvende materialet. Selv om metoden er kompliceret, var det den, deltagerne i projektet blev enige om at fokusere på og gå videre med. 

En udfordring er, at PTFE ofte indeholder hjælpestoffer, fx bronze, som ødelægger de knive, man bruger til neddelingen. Derudover består opgaven i at finde frem til den rette størrelse at neddele materialet i. 

Grønt regnskab sætter tal på CO2-besparelsen

Livscyklusanalyse var også et fokusområde for projektet. Her hjalp FORCE Technology de tre virksomheder med at lave det grønne regnskab for genanvendelsen af PTFE. 

Helt konkret handlede det her om at udregne den potentielle CO2-besparelse ved genanvendelse af PTFE. Det viste sig, at virksomhederne kan spare op til 8 kg CO2-ækvivalent pr. kg genanvendt PTFE. Det tal har betydning for både økonomi, miljøbelastning og virksomhedernes image.

ptfe teflon affald genbrug baeredygtighed
PTFE-affald modtaget fra partnerne.

PTFE kan blive ramt af PFAS-forbud

Som det har været massivt omtalt i medierne, har EU foreslået at forbyde PFAS (perfluorerede og polyfluorerede alkylstoffer). Under denne store paraply af stoffer finder man også PTFE, til trods for at PTFE ikke optages i kroppen ligesom andre PFAS-stoffer. 

Ganske vist åbner EU for undtagelser til lovgivningen, men hvis PTFE bliver helt forbudt, er der selvsagt ikke noget PTFE at genanvende. Derfor er industrien også i gang med at undersøge alternativer til PTFE.

Opnår viden om PTFE-affald og deler omkostningerne 

Ud over konkret viden om bl.a. mulighederne for at genanvende PTFE-affald, fik Trelleborg, O.L. Seals og Acoplastic gennem videnbroprojektet indblik i, hvad deres konkurrenter gør på området. Ikke med det formål at konkurrere om bæredygtighed, men for at sparre og løfte hinanden til gavn for både branchen og samfundet som helhed. 

Derudover er det en motivation for virksomhederne at kunne dele de omkostninger, som fx den mekaniske neddeling indebærer, og at dele arbejdsindsatsen med bæredygtighed ud på flere.

Konkurrentsamarbejde på neutral grund

For Trelleborgs vedkommende var det naturligt at arbejde sammen med FORCE Technology om genanvendelse af PTFE, bl.a. fordi de to virksomheder tidligere har arbejdet sammen på et lignende projekt. 

”Jeg synes godt om den måde, FORCE Technology er struktureret på. Det er ikke let at få konkurrenter til at arbejde sammen, men vi er virkelig på neutral grund her, og I har samlet mange kompetencer på ét sted,” siger Sara Krpovic fra Trelleborg.

Rejsen mod bedre genanvendelse fortsætter

At finde den helt rigtige metode til neddeling og genanvendelse af PTFE-affald er en kompleks opgave, som ikke lader sig løse på seks måneder. Derfor arbejder Trelleborg, O.L. Seals og Acoplastic her efter projektets afslutning videre med de muligheder, som videnbroprojektet kastede lys på. 

Mindst en gang i kvartalet sætter virksomhederne sig sammen og deler fremskridt og resultater inden for bæredygtighed. Med andre ord er fundamentet lagt, og et levedygtigt samarbejde om bæredygtighed etableret. 

Hvad er et videnbroprojekt?

Et videnbroprojekt har til formål at bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner ved at omsætte specialiseret viden omsættes til nye ideer. Det styrker innovationen og fremmer vækstpotentialet. Videnbroprojekter kan have forskellige formål, fx teknologiudvikling, forprojekter, feasibility studies og analyser. Det videnbroprojekt, som de tre virksomheder i teksten deltog i, var bevilget af miljøteknologiklyngen Clean, og FORCE Technology indgik som konkurrenternes uvildige partner.