Med en LCA kan du dokumentere og redegøre for miljøpåvirkningerne fra dit produkt eller service.

LCA udgør beslutningsgrundlag

Mange store samfundsbeslutninger på miljøområdet træffes på baggrund af en livscyklusanalyse. Det gælder for eksempel, hvordan vi skal nedsætte vores energiforbrug og klimabelastning, samt hvordan vi bedst håndterer de stigende mængder affald fra husholdninger og erhverv. 

LCA har dermed betydning for, hvilke produkter dine kunder vælger og dermed også for din virksomhed, uanset om du designer, producerer eller sælger produkter til det danske og internationale marked.

Livscyklusvurderinger - kort fortalt

Hvad forstår man ved en LCA, hvad kan den bruges til og af hvem?

LCA som udgangspunkt for en konkret indsatsplan

I en livscyklusanalyse opgøres en bred vifte af miljøbelastninger i et vugge-til-grav eller vugge-til-vugge perspektiv efter anerkendte metoder og standarder. Resultatet sikrer et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra og dokumenterer miljøprofilen.

LCA kan blandt andet anvendes ved: 

 • Eco-design af produkter og services
  Hvad er de miljømæssige konsekvenser af de forskellige materialer eller løsningsmodeller, du kan vælge?
 • Udpegning af indsatsområder
  Hvordan påvirker dit produkt eller service miljøet i hele sin livscyklus? Ved at udpege de primære miljøbelastninger (hot spots) i produktets livscyklus kan du prioritere miljøindsatsen og forstå, hvor du med fordel kan sætte ind med miljøforbedrende tiltag for at opnå størst effekt.
 • Kommunikation om bæredygtighed
  En livscyklusvurdering er et velegnet redskab til at dokumentere de grønne budskaber i din markedsføringsstrategi og -indsats. Flere typer af grønne påstande og budskaber må du udelukkende fremføre, hvis du kan dokumentere det med en LCA.   
 • Grønne forretningsmodeller og cirkulær økonomi
  LCA kan bruges til at vurdere, i hvor høj grad nye forretningsmodeller og modeller for cirkulær økonomi er bæredygtige på kort eller lang sigt.

Vores mangeårige erfaring inden for vurdering af miljøegenskaber for produkter og services sikrer din virksomhed en fokuseret indsats. I det følgende beskriver vi nogle af de mange anvendelser af LCA, hvad de betyder for din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe.

Vores services inden for LCA

Vores services inden for LCA omfatter:

 • Livscyklusanalyser (LCA) og Product Environmental Footprint (PEF)
  Vi gennemfører en detaljeret analyse og vurdering af dit produkt eller service efter gældende standarder og sammenligner eventuelt med konkurrerende produkter og services med samme funktion. 
 • Kritisk gennemgang af livcyklusanalyser (LCA review)
  Vi gennemgår LCA’er lavet af din virksomhed eller andre konsulenter med henblik på at sikre, at kvaliteten af LCA’en lever op til internationalt anerkendte standarder, og at du dermed kan anvende resultaterne til det ønskede formål. Vi laver også tredjeparts verifikation af LCA-beregninger, der kommunikeres til kunder, f.eks. i form af en miljøvaredeklaration.
 • LCA baserede værktøjer
  Vi udvikler forskellige typer af værktøjer baseret på LCA, der kan anvendes til at generere resultater for alternative produkter eller scenarier. Værktøjerne kan udarbejdes, så de også kan anvendes af ikke-eksperter som eksempelvis sælgere eller produktudviklere. Se et eksempel på et værktøj baseret på LCA her.
 • Vugge til vugge (VtV)
  Vi udvikler værktøjer inden for kemi og lukning af kredsløb, hvor affald indgår som en ressource i et nyt kredsløb, i samarbejde med virksomheder og andre interessenter. 
 • Miljøvaredeklarationer (EPD)
  Vi leverer miljødokumentation efter ISO- og EN-standarder baseret på livscyklusanalyser (LCA), vi følger ISO 14025 og EN 15804 og opbygger LCA-modeller, som opfylder kravene til standarderne både for forbrugerprodukter og byggevarer. Derudover leverer vi dokumentation, som kan bruges til direkte markedsføring eller via en national eller international ordning for miljøvaredeklarationer. 
 • Eco-design
  Vi tilbyder rådgivning og udvikling af LCA-baserede værktøjer i forbindelse med eco-design, så du bliver klædt på til at udvikle mere bæredygtige produkter, der lever op til nuværende og fremtidige miljøkrav fra myndigheder, kunder og andre relevante interessenter. Eksempelvis kan du få sammenlignelige data på forskellige komponenters energieffektivitet, eller du kan sikre dig, at dit nyudviklede/forbedrede produkt indeholder et minimum af knappe ressourcer. 
 • Carbon footprint
  Vi udarbejder carbon footprint, hvor standardiserede metoder, for eksempel Greenhouse Gas Protocol, bruges til at beregne produktets udledning af klimagasser over hele levetiden fra produktion til bortskaffelse. Vi kan samtidigt rådgive om, hvilke standarder der bør anvendes på dine markeder til dit specifikke formål.

Vores kompetencer inden for LCA 

Vi har mange års erfaring med udvikling, dokumentation og rådgivning inden for miljøvurdering og LCA. 

Vi deltager selv i internationalt standardiseringsarbejde, arbejder i henhold til internationalt anerkendte standarder og anvender de nyeste softwareprogrammer inden for området. Vi servicerer både private virksomheder, offentlige myndigheder samt uddannelsesinstitutioner.

Ønsker du at vide mere om livscyklusanalyser (LCA), er du velkommen til at kontakte os. 

FAQ