Få gennemgået dit mekaniske, elektromekaniske eller elektroniske produkt tidligt i udviklingsforløbet med en uvildig bæredygtighedsscreening.

Når du udvikler nye produkter, kan det være svært at tænke bæredygtighed ind i designet. Fokus ligger ofte på funktionalitet, udviklingstid og produktets pris. Via en bæredygtighedsscreening kan vi hjælpe dig med at tænke bæredygtighed ind fra starten af udviklingsforløbet.

Screeningen udføres optimalt set tidligt i udviklingsforløbet, fordi du her kan foretage eventuelle ændringer uden større omkostninger.

Målgruppen for bæredygtighedsscreeningen er udviklere af mekaniske, elektromekaniske eller elektroniske produkter.

Vurdering af bæredygtighed baseret på dine mål

En screening for bæredygtighed giver dig overordnet:

 • En kvalitativ vurdering af, hvor bæredygtigt dit produkt er i forhold til relevante metoder og standarder 
 • Overblik over dine bæredygtighedspotentialer og -udfordringer 

Specifikke fokusområder i bæredygtighedsscreeningen

Vurderingen af dine produkters bæredygtighed kan omfatte følgende områder:

 • Regulatoriske krav
 • Levetid og pålidelighed af designet med fokus på hardware, software og mekaniske løsninger
 • Materialevalg og forbrug af ressourcer
 • Brug af genanvendte materialer, komponenter og dele
 • Mulighed for at levetidsforlænge produktet (re-manufacturing, modularitet, reparation og softwareopdateringer)
 • Begrænsning af engangsprodukter eller -tilbehør
 • Mulighed for adskillelse
 • Optimering af produktionsprocesser
 • Design af emballage
 • Mulighed for re- og upcycling
 • Udfordringer relateret til Life Cycle Analysis (LCA) 
 • Integration af batterier

Solidt fagligt fundament for bæredygtighedsscreeningen

Screeningen tager udgangspunkt i relevante modeller og standarder, fx:

 • CIRCit
 • IEC/EN 60601-1-9: ”Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design”
 • prEN 45560: ”Methods to achieve circular designs of products”

Holistisk indblik i dit produkts bæredygtighedspotentialer

Screeningen foregår som et møde mellem repræsentanter fra din virksomhed og relevante specialister fra FORCE Technology. Da specialisterne har forskellige fagligheder og erfaring, får du et holistisk indblik i produktets bæredygtighed og potentialer. 

Vi gennemgår produktidé, mock-up, prototype eller dit færdige produkt for at vurdere graden af bæredygtighed. Vurderingen omfatter punkter, der erfaringsmæssigt kan give udfordringer, ligesom vi anviser mulige løsninger. 

Kontakt os og få vurderet, hvor bæredygtigt dit produkt allerede er – og dets bæredygtighedspotentiale.

Hvordan forbereder du dig til bæredygtighedsscreeningen?

Inden screeningmødet beder vi dig dele følgende oplysninger om produktet med os:

 • Overordnet beskrivelse af produktet
 • Beskrivelse af de valgte materialer
 • Forventet designlevetid
 • Planlagt vedligehold for at opnå den ønskede designlevetid
 • Materialet skal have et omfang, så det kan læses på en halv time.

Da screeningen giver mest værdi tidligt i udviklingsforløbet, er vi klar over, at nogle af disse oplysninger eventuelt kun findes i begrænset omfang.