Design af bæredygtige produkter

For at opnå Danmarks 2050-mål om klimaneutralitet, kræver det en cirkulær økonomi, hvor produkters levetid forlænges, materiale værdien bevares, og design og anvendelse af produkter tænkes på ny.

NA Image

Produktdesignet er afgørende for den grønne omstilling

Op mod 80 procent af et produkts miljøpåvirkning bestemmes allerede i produktets designfase. Derfor er det essentielt, at bæredygtighed, lang levetid og cirkularitet tænkes ind i produkterne, allerede når de bliver udviklet.

Det skal ske både i forhold til design for lang levetid af produkterne, materialevalg, komponentsammensætning og en opbygning af produkterne, der giver mulighed for reparation, udskiftning af reservedele og levetidsforlængende aktiviteter.

 
NA Image

Rådgivning, analyser og test allerede fra designfasen

Med FORCE Technologys tekniske viden og moderne testfaciliteter, hjælper vi virksomheder med at omstille sig til en cirkulær økonomi i alle faser af produktets livscyklus – og vi starter allerede i designfasen.

Baseret på den specifikke virksomhed og produkternes miljøbelastning, bistår vi med rådgivning og analyser, der kan forbedre både virksomhedens og produktets samlede miljøperformance. Eksempelvis rådgiver vi om brug af genanvendte materialer, kortlægger elektroniske produkters kritiske aspekter og foretager design reviews.

 

Optimering og udvikling af produkter

For at optimere og udvikle bæredygtige produkter arbejder vi i FORCE Technology med:
NA Image

Bæredygtighedsscreening

Få hjælp til at optimere bæredygtigheden i dine produkter. Med en uvildig bæredygtighedsscreening gennemgår vi dit mekaniske, elektromekaniske eller elektroniske produkt tidligt i udviklingsforløbet.
NA Image

Miljøvurdering giver bedre beslutningsgrundlag

Miljøvurdering er et værktøj til at identificere væsentlige miljøbelastninger i hele et produkt, system eller teknologis livscyklus. Det kan give viden om, hvor forbedringer kan have den største effekt. FORCE Technology rådgiver selvfølgelig også om løsninger.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling 

Udvikling og formidling af ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter og i samarbejde med både universiteterne og erhvervslivet.
Christine Bang Kragelund

For mere information, kontakt

Christine Bang Kragelund

Business development manager

T: +45 42 62 70 93