Vælg det korrekte materiale og den optimale korrosions-beskyttelse, så opnår du de bedste forudsætninger for at bevare funktion og udseende i produktets levetid. 

Ved at trække på vores unikke kombination af stor teoretisk viden og mangeårig praktisk erfaring på områderne metallurgi, korrosion og overfladebehandling er du sikret et godt resultat fra starten.

Opnå lang levetid med korrekt materialevalg

Når du designer dit produkt, lægger du mange penge, kræfter og tanker i at opnå den bedst mulige funktion, godt udseende og høj pålidelighed. Korrosion, slidstyrke og udmattelsesstyrke er måske ikke de første faktorer, du tænker på.

Men materialevalget er afgørende for at opnå lang levetid og undgå skader i form af funktionssvigt - f.eks. pga. utilstrækkelig mekanisk styrke - eller uacceptabelt udseende som følge af korrosionsprodukter (rust).

Hvis du vælger det rigtige materiale til dit produkt fra starten, kan du forebygge skader som følge af korrosion, slid og mekaniske påvirkninger. I mange tilfælde kan du helt undgå korrosion ved at vælge et bestandigt materiale til det aktuelle brugsmiljø.

Alternativt kan du forebygge korrosion ved hjælp af overfladebehandling (maling, galvanisk belægning), ved katodisk beskyttelse eller ved at behandle det angribende miljø (vandbehandling, affugtning).

Aggressivt miljø stiller ekstreme materialekrav

Alle metaller kan korrodere, hvis miljøet er tilstrækkeligt aggressivt, og mekaniske påvirkninger vil i mange tilfælde øge risikoen for korrosionsskader. 

I nogle brancher har korrosion været en udfordring i mange år, og man har veletablerede løsninger, mens der i andre brancher er stigende problemer som følge af nye typer konstruktioner, nye kombinationer af materialer eller ændringer i miljøet. Dette gælder for eksempel for havvindmøller, kraftværker og for udstyr til udvinding af olie og gas.

Materialeprisen er ofte afgørende for prisen på et produkt, og derfor bliver produkterne hele tiden optimeret for at spare vægt og materialer samt omkostninger til forarbejdning. Det betyder, at tolerancen for korrosion, slid og mekaniske påvirkninger hele tiden bliver mindre, så samtlige disse faktorer skal indtænkes og forebygges i designfasen.

Materialevalg er et multidisciplinært område, og vores specialister inddrager den nyeste viden om metallurgi, mekaniske egenskaber, korrosion, overfladebehandling, slid mv.- afhængigt af det aktuelle produkt.  

Hvis du overvejer at udskifte metalliske komponenter med dele fremstillet i plast (polymerer) eller glasfiber (kompositter) for at spare vægt eller opnå en lavere pris, så kan vi være behjælpelige med hvilke krav, du skal stille, så substitution af materialet bliver en succes.

Forkert materialevalg påvirker levetiden

Et forkert materialevalg kan betyde svigt af apparatur og produktionsstop efter få måneder, selvom designlevetiden er mange år. Vælger du det forkerte rustfri stål til et produkt, eller bliver stålet behandlet forkert i forbindelse med svejsning eller forarbejdning, kan det korrodere meget hurtigt. Det kan betyde, at et produkt med en designlevetid på 20 år kun holder få måneder. 

Når du skal vurdere, hvordan nye avancerede materialer eller innovative overflade-modificeringer vil kunne forbedre dit produkt, kan vi med kombinationen af viden, analyseteknikker og test hjælpe dig til det at finde den optimale løsning.

Hvis du inddrager FORCE Technology allerede i planlægningsfasen til materialevalg, design review og driftsrådgivning, kan du i mange tilfælde helt undgå eller minimere korrosion til et acceptabelt niveau. Vores specialister har en unik viden og mangeårig erfaring fra mange brancher i hele verden, og vi kan hjælpe dig, så du undgår skader, som kunne være forudset.

Det er ofte i grænsefladerne mellem forskellige discipliner, at standardløsningerne ikke virker, og her kan vi trække på specialister i f.eks. metallurgi, korrosion, beton, plast, kemiske analyser og styrkeberegninger. Vi deltager med foredrag på konferencer og i fagtekniske netværk både nationalt og internationalt og udbygger til stadighed vores viden og netværk. 

Vores ekspertise, bredde og internationale anerkendelse gør, at vi ofte deltager som uvildige rådgivere i retssager og syn- og skønssager. Hvis skaderne først er opstået, kan vi udføre inspektion og tilstandsvurdering af udstyret og rådgive om forbedringer i konstruktion, korrosionsbeskyttelse og drift, så fremtidige skader som følge af korrosion minimeres.

Eksempler på typiske opgaver med materialevalg og korrosionsbeskyttelse er:

  • Design review af nye konstruktioner
  • Design og kontrol af katodisk beskyttelse
  • Udarbejdelse af malingsspecifikationer
  • Skadesopklaring
  • Kemisk analyse af metaller og overfladebehandling
  • Rådgivning om vandbehandling i varme- og køleanlæg
  • Tilstandsvurdering og kontrol af korrosion on-site
  • Test af korrosion og overfladebehandling
  • Undervisning i materialer og korrosionsbeskyttelse.

Downloads

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?