Hvordan sikrer du, at din stålkonstruktion er klar til modstå dens kommende miljø? FORCE Technologys FROSIO–certificerede inspektører (NS 476) kan assistere jer i valget af en effektiv overfladebehandling og sikre jeres konstruk-tion en lang levetid.

Få FROSIO-certificerede specifikationer på den rigtige overfladebehandling 

Alle konstruktioner – små som store - er udsat for klimamæssige belastninger og korrosion, som forkorter deres levetid. Hvor hurtigt nedbrydningen sker, afhænger af hvilket miljø konstruktionen udsættes for. 

Det er af afgørende betydning, om omgivelserne er indendørs kontorklima, en fugtig fabrikshal til f.eks. fødevarer, en bakketop i landlige omgivelser eller på havet.

Maling og galvanisering anvendes i vidt omfang til at beskytte ståloverfladen mod korrosionsangreb. Det er i denne sammenhæng meget væsentligt hvilket malingssystem, der vælges, samt hvordan overfladebehandlingsprocessen forløber, hvis konstruktionen skal beskyttes effektivt i mange år. 

Stil de optimale krav til overfladebehandlingen

Flere valg skal træffes vedrørende, hvilke krav der skal anføres i specifikationen. Er kravene ikke tilstrækkelige, går det ud over konstruktionens levetid. Bliver de for krævende - i forhold til det nødvendige – så besværliggør og fordyrer det overfladebehandlingen unødigt. Her kan især FORCE Technologys specialister og FROSIO-certificerede (NS 476) inspektører være af stor værdi til at klarlægge hvilke krav der skal stilles. 

Der skal bl.a. tages stilling til:
 • Krav i forhold til standarder som NORSOK M-501, ISO 12944, m.fl.
 • Krav til overfladekvaliteten af stålet – hvilken grad af nedbrydning inden forbehandling og overfladebehandling kan accepteres?
 • Er der særlige krav til ståltype mht. siliciumindhold og godstykkelser for at opnå den ønskede zinklagtykkelse ved varmforzinkning (galvanisering)?
 • Hvilken forbehandlingsgrad skal stålet have i forhold til svejsning og kanter?
 • Hvilken renhed efter sandblæsning er nødvendig for god vedhæftning?
 • Hvor meget salt kan accepteres på ståloverfladen?
 • Hvad er korrosionskategorien?
 • Hvilken type malingssystem skal vælges?
 • Er forslaget fra overfladebehandleren godt nok til formålet, og hvilke styrker og svagheder har det? Hvilken grad af rapportering og dokumentation skal du forlange af overfladebehandleren?
 • Hvilke tests/inspektioner skal udføres undervejs? Og bagefter? 
 • Hvem skal udføre tests/inspektioner? Egenkontrol, kundekontrol eller tredjepart?
 • Hvad er godkendelseskriterierne?
 • Er der særlige krav til udseende? Rengøringsvenlighed, farvebestandighed og synlighed af reparationer?
Alt dette kan FORCE Technologys FROSIO-certificerede (NS 476) specialister og inspektører give dig sparring omkring, så vi i fællesskab opstiller den mest optimale specifikation for lige netop dit projekt.
Korrosion, ufuldstændig overfladebehandling kan blive en dyr affære, frosio certificeret malingsinspektion
Ufuldstændig overfladebehandling kan blive en dyr affære
Materialevalg og korrosionsbeskyttelse, mangelfuld frosio certificeret rådgivning om specifikation for overfladebehandling forkorter stålkonstruktioners levetid
Mangelfuld specifikation for overfla-debehandling forkorter levetiden

Præcis specifikation giver forventet resultat

Overfladebehandleren skal udføre sit arbejde i henhold til specifikationen. Hvis der mangler en klar specifikation, er han i sin gode ret til at gøre, som han synes bedst. Men god praksis er langt fra det samme overalt. 

Derfor er det vigtigt at få det hele med i specifikationen. Vi tager typisk udgangspunkt i internationalt anerkendte normer og standarder for overfladebehandling, for eksempel DS/EN ISO 12944, DS/EN ISO 1461 og NORSOK M-501. Ved at specificere i henhold til standarder bliver kravene entydige. 

Således ved overfladebehandleren eksempelvis, at når du har specificeret P3 efter DS/EN ISO 8501-3, så skal svejsningerne være slebet helt glatte, der må ingen svejseperler være, og alle kanter skal være rundet til en radius på 2 mm osv. 

Overfladebehandleren ved også, at når du har specificeret et malingssystem A5M.06 efter DS/EN ISO 12944, så skal der grundes ét coat med en zinkrig grunder med enten Epoxy, polyurethan eller ethylsilikat som bindemiddel i en tør lagtykkelse på 40-80 µm, og det skal efterfølges af 3-4 coat epoxy eller polyurethan til en samlet tør lagtykkelse på 320 µm.

Optimal overfladebehandling kræv skarp forventningsafstemning

En god og præcis specifikation sikrer, at din overfladebehandler ved, hvad du præcis forventer, han leverer. Dermed er din stålkonstruktion - uanset om det er en vindmølle, en bro, en tank eller noget helt fjerde - optimalt beskyttet mod nedbrydning ved korrosion.

Dette er hvad vores FROSIO-certificerede (NS 476) inspektører og specialister tilbyder - en optimal specifikation baseret på internationale standarder. Dette sikrer ligeledes, at der i stridsspørgsmål ikke er tvivl om, hvad du har krav på.

FROSIO-certificerede inspektører

FROSIO inspektør er en internationalt anerkendt uddannelse efter den norske standard NS476 af 2 ugers varighed med afsluttende eksamen i henholdsvis teori og praksis. Efterfølgende tildeles kursisten niveau I-III afhængig af ens erfaringsniveau, hvor niveau III er de mest erfarne. Kursusbeviset skal fornys hvert 5. år. 

Den er i NORSOK M-501 standarden sidestillet med NACE malingsinspektøruddannelse. Indholdet af uddannelsen handler om korrosionsbeskyttende vådlakering, og omhandler kvalitetssikring af alle dele af processen fra substratets udgangstilstand over forbehandling og valg af malinger til påføring af malingen, inspektionsmetoder i praksis og gældende standarder på området.

Uvildig og specialiseret rådgivning

FORCE Technologys specialister og FROSIO–certificerede inspektører (NS 476) kan give dig en upartisk og professionel sparring om hvilken overfladebehandling du skal vælge, og hvilke krav du skal stille til din overfladebehandler om udførelse og kontrol af overfladebehandlingen.

Med en klar specifikation får du den rigtige og holdbare beskyttelse.

Kontakt os, så hjælper vi dig på rette vej.