Vær sikker på at dine komponenter og konstruktioner er udført efter gældende standarder og i overensstemmelse med dine krav.

Kvalitetssikring reducerer dyre reparationer 

Kvalitetssikring handler om at kunne levere det korrekte produkt, i den forventede tilstand og til aftalt tid, sted og pris. 

Du kan undgå dyre reparationer ved at sikre dig imod variationer og unødige konstruktionsændringer og reparationer i produktionsforløbet, da disse både forsinker og fordyrer produktionen.

Ved at en årvågen tredjeparts inspektør er til stede delvist eller konstant under fabrikationen sikres kvaliteten af produkterne, så fejl og rettelser bliver bemærket og foretaget så hurtigt som muligt under fremstillingen.

Teknisk ekspertise fra start til slut 

FORCE Technology tilbyder teknisk ekspertise fra start til slut i produktionsforløbet af svejste stålkonstruktioner og det efterfølgende malerarbejde. Vi tjekker om svejsearbejdet er korrekt udført og foretager inspektion af svejsningen og af det udførte malerarbejde. 

Som ejerens rådgiver og repræsentant på produktionssiten sikrer vi dig dette igennem projektet: 
  • Produkternes kvalitet 
  • Afsløring af afvigelser fra standard specifikationer så tidligt som muligt i fremstillingsprocessen 
  • Overvågning af om standarder, procedurer og specifikationer bliver overholdt
  • En nøjagtig og rettidig rapportering. 
Vi auditerer leverandører før og evt. parallelt med produktionsforløbet. Dette indebærer evaluering og revision af underleverandørens produktionsfaciliteter, foruden gennemgang af procedurer og specifikationer for fremstilling og fremstillingskontrol. 

Vi udfører også stikprøvevis NDT verifikation af stål og overfladebehandling, så du er sikker på, at kvaliteten af dit produkt er i orden.

Vi deltager i møder med dine leverandører over hele verden, hvor vi tilbyder løbende bistand i forbindelse med behandling af mulige afvigelser og korrigerende handlinger i det omfang, du har brug for. 

Mange års erfaring med tredjepartsinspektion

De individuelle inspektionsprogrammer, som lægger særlig vægt på sporing og rapportering, tilpasses i samråd med dine ønsker til frekvens og bredde. 

FORCE Technology har bidraget med tredjepartsinspektioner inden for fabrikation af f.eks. komponenter, produktionsudstyr og store konstruktioner samt generel overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse. 

Vores erfarne og certificerede inspektører og ingeniører har derfor igennem mange år erhvervet viden fra forskellige projekter rundt om i verden, med praktisk kendskab til fabrikation, byggepladserne og forskellige inspektionsmetoder. 

Vores erfarne inspektører har bl.a. baggrund som svejseteknikere (IWT) eller svejsespecialister (IWS), og de har bredt NDT kendskab (EN ISO 9712). Desuden udføres inspektion af coating og overfladebehandling af NS 476 (FROSIO) certificerede inspektører.

Kontakt os, hvis du gerne vil have hjælp til at kvalitetssikre produktionen af dine komponenter og konstruktioner.

Downloads

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?