Inspektion af svejsearbejdet er nødvendigt for at sikre den rette kvalitet. FORCE Technology har mange års erfaring på området og kan hjælpe jer.

Inspektion under det daglige svejsearbejde og ved større svejseprojekter er så væsentlig en aktivitet at det bør udføres af personale, der både har de nødvendige kvalifikationer, men som også kan håndtere dialogen med svejsere og øvrigt personale.

Svejseteknisk tilsyn for bygherrer og entreprenører

Når jeres virksomhed får større projekter med krav til 3. parts svejseinspektion vil der ofte være et behov for flere svejseinspektører, og her kan jeres virksomhed trække på FORCE Technologys svejseinspektører. 

De har alle diplom for en af de internationale svejseuddannelser fra EWF/IIW, og har mangeårig erfaring med inspektion indenfor svejseindustrien, ligesom de er bekendte med de mest anvendte svejsestandarder og specifikationer.

Svejsekoordination i virksomheden

Det er nødvendigt i svejsevirksomheder at råde over en kvalificeret svejsekoordinator for at kunne leve op til de stigende krav fra direktiver og kunder. Hvis jeres virksomhed ikke selv råder over eller ikke har behov for en fuldtidsansat svejsekoordinator, så kan I ”leje” en svejsekoordinator hos FORCE Technology. 

Svejsekoordinatorens funktion vil normalt blive fastlagt i en skriflig aftale, som kan fremvises under eksternt audit af jeres virksomhed. I aftalen vil indsatsområderne være beskrevet, og oftest med reference til ISO 14731 ”Svejsekoordination – Opgaver og ansvarsforhold”. 

Aftalen vil også indeholde forhold om tilstedeværelse af svejsekoordinatoren. Det kan være en dag om ugen, efter aftale eller for specifikke projekter.

Eksempler på standarder vi har arbejdet efter: 

  • MOTS Technical Standards for Maersk Oil
  • DNV-OS-C401 Fabrication and Testing of Offshore Structures
  • DNV-OS-F101 Submarine Pipeline Systems
  • NORSOK standarder
  • API 6A, 16A, 16C, 16F, 16R, 17D
  • ENERGINET.DK specificationer for naturgasnettet
  • DKF2002 Danske Kraftværkers Fællesbetingelser for svejsearbejde på rørsystemer
  • PED Europæiske harmoniserede standarder for trykbærende udstyr.
Kontakt FORCE Technology, og få en aftale om et møde, så vi kan finde frem til personale med de ønskede kvalifikationer og som kan tilfredsstille jeres behov og tidsplan.