Har du behov for at optimere og forbedre svejseprocesser, udstyr og materialer, eller oplever du problemer ved forberedelse og udførelse af svejsning kan FORCE Technology rådgive din virksomhed.

Få fastlagt dit behov for svejseteknisk rådgivning

Dit behov for svejseteknisk rådgivning kan være varierende af hensyn til din opgave, og der er mange steder, du kan sætte ind:
  • Valg og optimering af svejseprocesser
  • Forbedring af svejseproduktivitet
  • Valg af svejseudstyr
  • Leje af svejseudstyr
  • Kvalitetsproblemer ved svejsning
  • Tolkning af standarder og udbudsmateriale.
Hvis du ønsker et møde, vil dette normalt foregå i virksomheden. Her vil det være muligt at få fastlagt opgavens omfang og begrænsning og få aftalt det videre forløb mht. terminer og eventuel rapportering. 

Nogle opgaver begrænser sig ikke bare til svejseområdet, og her kan vores svejseteknikere trække på viden indenfor FORCE Technologys andre teknologiområder., f.eks.anvendelse af sensorer, ikke-destruktiv prøvning eller metallurgi.

Vores svejseteknikere har alle mangeårig erfaring fra svejseindustrien og har diplom for en af de internationale svejseuddannelser fra EWF/IIW. Det giver dig sikkerhed for en teknologisk korrekt og praktisk løsning på jeres opgave.

NA Image
Se videoen om eQ1090 - det webbaserede system til implementering af EN 1090-1

Eksempler på svejserådgivning:

Valg og optimering af svejseprocesser:

FORCE Technology kan assistere ved valg af svejseprocesser. Både på nye opgaver og igangværende opgaver, hvor der ønskes en gennemgang af processerne med henblik på optimering og øget produktivitet. 

Det kan være introduktion af modificerede MAG-svejseprocesser, hvorved du kan øge svejsehastigheden  og forbedre svejsekvaliteten  både med hensyn til mekaniske egenskaber og svejsefejl.   

Valg af svejseudstyr:

Optimering af svejseprocessen vil ofte medføre automatisering/robotisering af svejseudstyret, og her kan vi være med til finde den helt rigtige robot med de frihedsgrader, der er nødvendige for jeres produkt. 

Leje af svejseudstyr:

Hvis din virksomhed mangler svejseudstyr til en specifik opgave, er det muligt at leje det hos os. Det kunne være varmebehandlingsudstyr eller kuvøse til titansvejsning. 

Kvalitetsproblemer ved svejsning: 

At finde årsagen/årsagerne til svejsefejl kræver stort kendskab til proces, materialer og udstyr, og her kan personale fra FORCE Technology hjælpe jer. Ofte gemmer løsningen på problemet sig et helt andet sted, end man forventer. Vi har blandt andet set, at dårlig stelforbindelse kan  give anledning til porer og andre gange måske knapt så overraskende, at fugtigt pulver til pulversvejsning også kan gøre det.  

Tolkning af standarder og udbudsmateriale: 

Hvis din virksomhed i en årrække har kvalificeret sine svejseprocedurer iflg. ISO 15614-1 og vil ind på offshoremarkedet, kan vi hjælpe jer med at identificere de tillægskrav, der vil opstå. Hvis det er til Maersk Oil’s krav, er der eksempelvis andre godkendelsesområder for godstykkelser, slagsejhedsprøvning skal udføres i 4 lokationer, og der er skærpede krav til hårdheden. 

Uddannelse og kurser indenfor svejserådgivning

I forbindelse med svejserådgivning kan også opstå et behov for kurser og uddannelse. FORCE Technology tilbyder en række forskellige plankurser og uddannelser, og du kan linke til dem nederst på  siden. Hvis jeres virksomhed derudover har behov for specifikke kurser, kan vi også udvikle og afholde dette efter aftale med jer. 

Kontakt os, og find ud af hvordan du får den bedste svejserådgivning, eller hvis du ønsker at modtage vores svejsenøgler.