Styrkeberegninger af svejste konstruktioner kan sikre dig mod svigt og havari. Vi arbejder efter gældende standarder, så din konstruktion lever op til gældende krav og regler.

Svejsning ændrer mekaniske egenskaber

Når du svejser, bliver materialet udsat for meget høje temperaturer, efterfulgt af en afkøling. Dermed får du ændrede mekaniske egenskaber i den varmepåvirkede zone (HAZ), og konstruktionen vil krympe og deformere.

Derudover vil svejsningen stå tilbage med egenspændinger, som ligger omkring materialets flydespænding. Når man dimensionerer svejste konstruktioner, er man nødt til at tage højde for disse tilstande, både for statisk og dynamisk påvirkede konstruktioner.

En svejsning har ikke nødvendigvis de samme mekaniske egenskaber som grundmaterialet, og det er derfor vigtigt, at svejsningerne bliver dimensioneret korrekt for at forhindre et senere brud og havari i svejsningen. 

En svejsnings statiske styrke er afhængig af flere faktorer som fx: 
  • Delvis eller fuld gennembrænding
  • Størrelsen på a-målet
  • Styrken i svejsemetallet
  • Slagsejhedsværdier. 

Der, hvor de største problemer typisk opstår med svejsninger, er ved udmattelse og dermed levetid. Langt de fleste udmattelsesrevner, som findes i konstruktioner, er startet i en svejst samling. Levetiden for svejste samlinger med henblik på udmattelse er afhængig af spændingsspektret ved svejsningen, svejsedetaljens udformning, samt en evt. efterfølgende varmebehandling.

Vi benytter gældende standarder i vores beregninger, og dermed er du sikret, at din konstruktion styrkemæssigt og levetidsmæssigt er korrekt dimensioneret.

Styrkeberegning sikrer konstruktioners levetid

Vi rådgiver om og beregner svejste samlingers styrke med henblik på både statisk og udmattelsesbelastede konstruktioner. Ved statisk belastede konstruktioner kan vi beregne en svejsnings statiske styrke og dimensionere svejsningens udformning, så optimal størrelse og styrke opnås i forhold til kravene.

Vores erfaring dækker også svejste konstruktioner ved lave temperaturer, hvor det er nødvendigt at vurdere slagsejheden af svejsningen for at undgå sprødbrud i svejsningen.

Vi har stor erfaring med at vurdere svejsedetaljer for at bestemme deres teoretiske levetid og deres inspektionsintervaller. Når der tales om levetid, er det altid med en vis brudsandsynlighed. Det er derfor muligt at beregne konstruktioner med lavere sikkerhedsfaktor, hvis du derimod udfører jævnlige inspektioner af de svejste samlinger. 

Samtidig kan vi rådgive omkring svejsedetaljens udformning, med det formål at øge levetiden for din konstruktion før en udmattelsesrevne vil starte og danne kimen til et senere udmattelsesbrud.

Hvis du ikke kender dit spændingsspektrum, er der flere muligheder for at bestemme det. Vi tilbyder at lave en finite element analyse (FEM) på konstruktionen, og af den vej bestemme enten nominelle eller hot spot spændinger ved svejsningen. Hvis din konstruktion allerede er fremstillet, kan vi tilbyde strain gauge målinger for at bestemme det aktuelle spændingsspektrum, og af den vej beregne svejsningens restlevetid.

Ved svejste konstruktioner tilbyder vi også at give overslag på, hvor store deformationer der opstår efter endt svejsning, i form af krympning, vinkelknæk og udbøjninger. Derudover rådgiver vi om, hvordan deformationerne kan minimeres, så du efter endt svejsning ikke står med et for kort eller meget skævt emne.

Kontakt os for at få lavet en styrkeberegning, så du er sikker på, hvor længe din konstruktion holder.