Katodisk beskyttelse reducerer reparationsudgifter og forlænger levetiden af din betonkonstruktion. Vi hjælper med design, installation og service af systemet.

Integreret del af strategi for vedligehold

Mange armerede betonkonstruktioner lider af for tidlig nedbrydning, og den mest udbredte årsag viser sig at være klorider. Katodisk beskyttelse anvendes i dag af mange bygningsejere som en integreret del af strategien for at vedligeholde armerede betonkonstruktioner.

Derfor forberedes mange armerede betonkonstruktioner i dag for installation af katodisk beskyttelse allerede under opførelsen i modsætning til tidligere, hvor katodisk beskyttelse udelukkende blev anvendt som en reparationsmetode. Katodisk beskyttelse stopper effektivt igangværende korrosion og hermed nedbrydning af din konstruktion.

Ved installation under opførelsen monteres de dele der skal sidde i betonen på armering, så som anodebånd og reference-elektroder. Desuden trækkes ledninger ud fra konstruktionen før betonen udstøbes, og vi sikrer at armeringen hænger elektrisk sammen.

Når din konstruktion så når en alder, hvor der er behov for beskyttelse kan du montere strømforsyninger, styringer, mv. og aktivere beskyttelsen. Denne fremgangsmåde reducerer omkostningerne til installationen væsentligt og giver bedre mulighed for design af systemet.

Klorid-forurening nedbryder beton

Klorid-forurening forekommer når betonkonstruktionen befinder sig i aggressivt miljø f.eks. i havvand, områder med tøsaltning og i svømmehaller. Der er flere måder, hvor på du kan stoppe igangværende korrosion af stålarmering i beton, som er forurenet med klorid. Den enkleste og mest direkte løsning er at rive konstruktionen ned og udskifte den med en ny, og forhåbentlig forbedret konstruktion.

En anden fremgangsmåde er, at du fjerner områder af beton, hvor klorid-koncentrationen er størst og erstatter det med uforurenet mørtel eller beton. 

I stedet for at gå så drastisk til værks kan du installere katodisk beskyttelse i din konstruktion. Derved fjerner du ikke beton eller murværk, som har stor betydning for styrken af konstruktionen, og du sikrer, at bygningen bliver bevaret mest muligt. 

Dit valg af katodisk beskyttelse er vigtigt

Dit valg af anodesystem, strømforsyninger og styringer er vigtigt for et velfungerende anlæg til katodisk beskyttelse. Vi tilbyder et bredt sortiment af anoder og tilbehør til eksisterende og nye konstruktioner samt kundetilpassede strømforsyninger og styring.

Vi udvikler og producerer selv systemer til katodisk beskyttelse. Vi har udviklet durAnode® systemet over en lang årrække og vi kan nu tilbyde 4. generation af systemet.

Fordele ved durAnode® systemet:

  • Du får et komplet system inkl. bl.a. værktøj og mørtel
  • Forøger ikke vægten og størrelsen af konstruktionen, dette er særligt vigtigt, hvis du f.eks. bygger parkeringskældre eller broer
  • Det kan skjules fuldstændigt, og kan derfor f.eks. sagtens bruges på historiske bygninger.

Effektiviteten af katodisk beskyttelse er veldokumenteret med forskellige europæiske standarder, der definerer hvor effektivt det er at forebygge fremtidig korrosion.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan du undgår, at armeringen i din betonkonstruktion korroderer.

Serviceaftale af anlæg til katodisk beskyttelse

Har du fået et anlæg til katodisk beskyttelse installeret, kan du også få en serviceaftale med os, og så skal du ikke bekymre dig, om systemet virker. Vi hjælper dig med at holde anlægget kørende, og sørger for at din konstruktion er sikret en god beskyttelse mod korrosion.

Kontakt os, hvis du ønsker at lave en serviceaftale eller for at høre mere om, hvordan du sikrer din betonkonstruktion.