Vælg de rigtige materialer fra starten, når du skal opføre et byggeri, og lad os hjælpe dig med dine materialetekniske spørgsmål.

Nedbrydning og fejl i beton, murværk og natursten

Nedbrydning af cement, tegl, mørtel og natursten i nye og gamle konstruktioner har voldsom betydning for restlevetiden. Det kan medføre betydelige meromkostninger til drift og vedligehold. Nedbrydningen har oftest også betydning for sikkerheden og æstetikken.

Ved renovering eller synlige skader på konstruktionen er det vigtigt at forstå nedbrydnin-gen for at kunne foretage den rette reparation. 

Vi har stor forståelse for alle typer materialer, der bliver anvendt til byggeri, og vi inddrager mange forskellige kompetencer i en åben og fleksibel dialog med dig, så du får den rette løsning på dit problem.

Du kan få såvel en standardiseret som en kundetilpasset undersøgelse alt efter dit behov.

Årsager til nedbrydning af byggematerialer

Skader, nedbrydning og reduceret restlevetid kan skyldes mange faktorer. 

Der kan fx være anvendt forkerte:
  • materialer
  • produkter
  • arbejdsprocedurer. 
Konstruktionen kan have været udsat for:
  • fugt
  • salt
  • brand
  • kemiske stoffer
  • overbelastning.  
Endelig kan materialerne være udlevet og bør måske skiftes. 

Tyndslib, SEM, kemisk analyse og fysisk prøvning

Grundlaget for forståelsen af materialerne er viden om alle faktorer, som styrer de fysiske og kemiske egenskaber og viden om driftsmiljøet eller unormale hændelser. For at få et overblik over faktorerne kan vi beskrive makroskopiske detaljer og prøver fra din konstruktion. 

Hvis det er nødvendigt, supplerer vi disse observationer med mikroanalyse på tyndslib og scanning elektron mikroskop (SEM) samt kemisk analyse og fysisk prøvning. 

Disse undersøgelser danner grundlag for vurderingen af materialernes restlevetid eller egnethed til et givent formål. 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at få undersøgt dine materialer.

 

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?