Tilstandsvurdering, skadesopklaring og kvalitetskontrol er vigtig for din konstruktion og sikrer optimal renoverings-strategi, gennemtænkte løsninger og lang holdbarhed. 

Det er på længere sigt med til at sikre effektiv drift og vedligehold og giver ofte store økonomiske besparelser. Desuden har du overblikket over dine vedligeholdsudgifter. 

Optimal renoveringsstrategi sikrer kvalitet 

Tilstandsvurdering er en forudsætning for en optimal renoveringsstrategi som implementeret i vedligeholdelsesplaner betyder rette reparationsmetoder på rette tidspunkt. Som sidegevinst bevares bygningens æstetiske udtryk og er en fryd for øjet. Samtidig kan du glemme bekymringer om nedbrydning, levetid og i sidste ende frygt for konstruktionens bæreevne.

Ved effektiv drift og vedligehold sikrer produktionsvirksomheder fortsat produktion uden dyre produktionsstop som følge af manglende vedligehold af bygningerne. Vi har set adskillige eksempler på store driftstab som følge af driftsstop pga. nedfald af smulder eller større betonstykker fra dårligt vedligeholdte bygningsdele eller i yderste konsekvens fare for bæreevnesvigt, da virksomheden ikke har haft ”råd til” at lukke ned for produktionen for at foretage løbende vedligehold.

Byggeskade eller generel nedbrydning?

Vi benytter også tilstandsundersøgelser til at afklare, om konstaterede skader er at betragte som en byggeskade eller som generel nedbrydning. Denne sondring er vigtig når du skal udarbejde helhedsplaner for at ansøge om penge til renovering af støttet byggeri fra forskellige fonde.

Byggefejl og skader i opførelsesfasen såvel som i driftsfasen kræver skadesopklaring bl.a. for at finde frem til den rette udbedringsløsning, så skaden ikke opstår igen og forårsager omfattende og dyre skader og følgeskader. I opførelsesfasen har du ofte behov for at finde frem til, hvem der har ansvaret for byggeskaden/manglen og hermed hvor regningen skal placeres.

Uvildig dokumentation sikrer kvalitet og økonomi

Hos os er du sikret uvildig dokumentation, og vi er gearet til at rykke hurtigt ud for at løse dine opgaver og give hurtige svar. Dette er ofte af afgørende betydning f.eks. i forbindelse med skadesopklaring i opførelsesfasen eller i forbindelse med genetablering efter brand, hvor byggeriet venter på at komme videre. 

Vi løser opgaverne ved grundig sags gennemgang, historik, besigtigelse og destruktive og ikke-destruktive undersøgelser. Vi er specialister i at skræddersy undersøgelser, der løser din opgave. Vi råder over Nordens største samling af udstyr til undersøgelser af beton og armering såvel traditionelle betonundersøgelser (destruktive) som ikke-destruktive (NDT). 

På prøver udtaget ved destruktiv undersøgelse foretager vi diverse materialeundersøgelser som er med til at stykke billedet sammen på den overordnede tilstand eller svare på, hvorfor din skade er opstået og dermed give svar på hvilke muligheder der er, for at udbedre og reparere skaden. 

Specialister i tilstandsvurdering og skadesopklaring

Vi løser alle typer betonopgaver lige fra analyse af enkelte materialeprøver til store ressourcekrævende opgaver på bl.a. atomkraftværker. Vi går skridtet videre og hjælper dig med en renoveringsløsning, og vi kan løbende overvåge din konstruktion ved visuel overvågning og ved automatiseret korrosionsmonitering. 

Vores erfaring som specialister i tilstandsvurdering og skadesopklaring herunder også kvalitetssikring, kommer dig til gode når det drejer sig om beton og armering. Vores erfaringer bygger på kundesager og internationale forskningsprojekter i mere end 30 år.

Kontakt os, hvis du har brug for en tilstandsvurdering eller har en skade der skal udredes, vi kan levere løsningen.

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?

Boligblokke i Brøndby Strand

Case

Betonundersøgelse gav 60 mio ekstra til boligselskaber

Tilstandsundersøgelse og second opinion gav 60 mio ekstra støttekroner til renoveringsarbejdet.
Svømmehal, badering, børn

Case

Bygningssyn hjælper københavnske svømmehaller

Tjek af katodisk beskyttelsesanlæg gav overblik over tilstanden af svømmebade og forhindrer nedbrud.