Københavns Ejendomme ønsker at forhindre nedbrud på deres svømmebade ved at kende den generelle tilstand af badene. FORCE Technologys ekspertviden fører til overblik.

Københavns Ejendomme har oplevet mange mindre nedbrud på deres mange svømmebade, og de ønsker at få et overblik over tilstanden af svømmebadene for at undgå, at et anlæg pludselig bryder helt sammen.

FORCE Technology tjekker effektiviteten af det katodiske beskyttelsesanlæg, der beskytter armeringen i et svømmebad.

Overblik skaber tryghed

FORCE Technology har tidligere tjekket beskyttelsesanlæggene for Københavns Ejendomme, og dengang viste det sig, at over 50 % af anlæggene havde mangelfuld beskyttelseseffekt på armeringen – eller slet ikke fungerede. ”Vi havde brug for et overblik over efterslæbet på vores anlæg. Det var tidligere faldet mellem to stole, fordi det er et nicheområde, som ikke havde vores fokus”, siger Flemming Meilby Pedersen, bygningskonstruktør ved Københavns Ejendomme.

Specialiseret bygningssyn

”Vi havde brug for en mand, der kunne løfte opgaven med at screene svømmebade, og som kunne vurdere tilstanden af et anlæg. Sådan at vi vidste, om det krævede akut aktion eller om det kunne vente og dermed komme med i vores langsigtede planlægning”, forsætter han.

”Vi var klar over, at FORCE Technology råder over netop den kapacitet, og at katodisk beskyttelse er jeres ekspertise. Men jeres mand holder også øje med andre ting og finder andet, der skal laves. Vi fik foretaget et specialiseret bygningssyn på vores svømmebade. Og vi har nu fået et materiale, der kan gå videre til beslutningstagerne, så det nu er synligt, hvad der skal til for at undgå, at et anlæg bryder sammen til skade for de ansatte og brugerne af anlægget”, slutter Flemming Meilby Pedersen.