Sådan undersøger du og får udbedret rustskader i eksisterende konstruktioner med udliggerjern.

Af Adam Emil Swiniarski

Ved du, hvordan din ejendoms skjulte konstruktioner har det? Hvis du ejer eller er ansvarlig for vedligehold af ældre ejendomme, skal du være opmærksom på, at det ikke kun er altaner, der er udsatte for at styrte ned.

Det gælder også andre konstruktioner, der er udformet med de såkaldte udliggerjern. Udover altaner bliver udliggerjern også anvendt ved karnapper og nogle dækkonstruktioner, som romerdæk, kappedæk eller dæk med jernbjælkelag, samt jernoverliggere over vinduer og døre. Og det er netop korrosion på udliggerjern, der har været årsag til mange af de sammenstyrtede altaner.

Hvad kan du så gøre for at undgå, at konstruktionen i værste fald styrter sammen? I denne artikel får du råd om, hvordan du kan undersøge og udbedre korrosionsskader i eksisterende konstruktioner med udliggerjern.

Hvad er problemet med udliggerjern i ældre ejendomme?

Udliggerjern er den stålkonstruktion, der forbinder altanen, karnappen eller dækket med ejendommens facade, som oftest er en ydervæg af mursten.

Problemet opstår, når udliggerjernet begynder at ruste. Det kan du ikke altid se med det blotte øje. Og hvis du kan se det, kan du være sikker på, at problemet allerede er alvorligt. Rustproduktet kan fylde op til 10 gange så meget som selve jernprofilet. Så når muren revner, kan det være fordi rusten presser på, og du kan have et alvorligt problem.

Ophugning med alvorligt rustet I-profil og vederlagsplade
Ophugning med alvorligt rustet I-profil og vederlagsplade.

Hulrum og fugt er den store synder

Det begynder at ruste, hvis jernprofilerne ikke er ordentligt beskyttet af mørtlen, og når der kommer fugt til. Fugtproblemet kan opstå naturligt pga. regn, der trænger ind i murværket. Men fugten kan også komme indefra, hvis der er defekte vandrør eller afløb i ejendommen, eller fordi der kommer kondens på stålkonstruktionen. 

Kondensen stammer fra den kuldebro, der opstår, når det kolde jernprofil fra udvendig side, møder den varme luft inde i bygningen. Mørtlen er ofte en muremørtel, der ikke giver god beskyttelse mod korrosion, og der er ofte hulrum, fordi der ikke er muret korrekt rundt omkring jernprofilet, der mangler simpelthen mørtel. 

Jo ældre konstruktionen er, jo større er risikoen for korrosion i den bærende konstruktion. Dette forkorter konstruktionens levetid.

Sådan undersøger du til tilstanden af de bærende stålkonstruktioner

Det er begrænset, hvad man kan lave af ikke-destruktive undersøgelser for at vurdere tilstanden af udliggerjernene inde i muren. Til en start kan du måle fugten i væggen og se efter revner i ydermuren.

Derfor er vores bedste råd at screene stålkonstruktionerne ved at åbne fysisk op ind til dem, så de bliver blotlagte. Dette sker typisk ved at fjerne nogle af stenene i facaden, så du kan se den aktuelle tilstand af udliggerjernet. 

Det er vigtigt også at se på vederlagspladerne, som jernprofilerne ligger oven på. Vi har set flere tilfælde, hvor meget af disse plader var slemt korroderet og derfor ikke længere egnet til at fordele lasten til murværket.

Der er ikke nogen regler for hvor mange steder, du er nødt til at åbne konstruktionen op, men det er vigtigt at vælge steder, der er repræsentative for resten af ejendommen. Den erfarne inspektør ved, hvor de kritiske steder er, og hvor dybt du er nødt til at gå for at få et retvisende billede af tilstanden, samt hvordan du kan åbne konstruktionen, uden at den falder sammen. 

Ophugninger på oversiden af altanpladen (bliver lukket efter inspektionen)
Ophugninger på oversiden af altanpladen (bliver lukket efter inspektionen).

Hvordan du udbedrer skaden, afhænger af omfanget

Når du kender omfanget af skaden, skal du finde ud af, hvordan du bedst udbedrer den. Hvis udliggerjernet er hårdt angrebet af korrosion, er du nødt til enten at udskifte det eller forstærke det. Du skal vurdere, om det er så medtaget, at det ikke kan opfylde sin funktion, og om bæreevnen dermed er truet. Så ender du med en farlig konstruktion, der i værste fald kan falde ned.

Hvis stålkonstruktionen ikke er hårdt angrebet, er det måske kun nødvendigt at beskytte jernprofilet med en zinkholdig maling. Du kan også overveje, om den bedste løsning er at anvende katodisk beskyttelse. Her tilfører du en svag strøm til udliggerjernet, som forhindrer, at der forekommer korrosion fremover. Hermed forlænger du levetiden på din ejendom betragteligt.

Alternativt kan du vælge at følge udviklingen af rust, hvis det hele ser nogenlunde fornuftigt ud og så lave en ny tilstandsvurdering om fx 5 år.

Hvis der er fugt i murværket, skal du selvfølgelig også finde kilden til dette og sørge for at få den stoppet. 

Kontakt os, hvis du har brug for at få inspiceret din ejendom eller har spørgsmål om dine bærende konstruktioner.