Minimer risikoen for korrosion i din betonkonstruktion med monitering. Vi har udviklet sonder og måleudstyr til at overvåge stålarmeringens tilstand.

Minimer risiko for korrosion med overvågning  

Tidligere var mange bygningsingeniører af den opfattelse, at armerede betonkonstruktioner var vedligeholdsfri. Men med misfarvning, revnedannelse i betonen og korrosion i den underliggende stålarmering står det klart, at det er nødvendigt med forskellige tiltag, så konstruktionen ikke forgår, så der ikke sker skade på personer eller andre konstruktioner, eller du får store udgifter til uforudset vedligehold.
Permanent korrosionsovervågning bør indgå i din vedligeholdsstrategi af betonkonstruktioner, og særligt hvis de befinder sig i aggressivt miljø som f.eks. splash zonen i havvand, og hvor der bliver saltet om vinteren. 
 
Desuden anbefaler vi, at du installerer overvågning i konstruktioner, der er svært tilgængelige, og det derfor er vanskeligt at gennemføre periodiske kontrolmålinger efter opførelsen; det gælder f.eks. broer og tunneller.

Med data opsamlet fra permanent korrosionsovervågning kan du planlægge og optimere de nødvendige foranstaltninger til vedligehold for at forebygge nedbrydning af konstruktionen. Med overvågning er der mindre risiko for, at du får ubehagelige overraskelser, og du opnår økonomiske besparelser ved at undgå ad hoc-beslutninger.

NA Image
Se, hvordan ERE 20 referenceelektroden monteres i en betonsøjle
NA Image
Installation af ERE 20 referenceelektrode i betonloft

Sonder sladrer om korrosion og forlænger levetid

Vi anvender sonder til at overvåge tilstanden af armeringen, og det er sonder, vi selv har udviklet og producerer. Vi har sonder, der kan måle den aktuelle tilstand af armeringskorrosion (ERE 20 referenceelektroder) og sonder, der kan varsle om, hvornår armeringskorrosion kan forudsiges (CorroWatch og CorroRisk).

Sonderne kan både anvendes i nystøbte betonkonstruktioner (ERE 20 og CorroWatch) og i allerede eksisterende konstruktioner (ERE 20 og CorroRisk).

Når du installerer sonder i eksisterende konstruktioner får du et overblik over, hvor kritisk den aktuelle tilstand af din armering er, og derudfra kan du vurdere, hvilke tiltag du vil gøre. Måske kan du vente nogle år med at foretage udbedringer og bare følge tilstanden løbende. 

Har du registreret begyndende korrosion i armeringsjernet, anbefaler vi, at du fortsætter moniteringen med jævne mellemrum for at bestemme nedbrydningshastigheden af armeringen. Til disse målinger kan du f.eks. benytte vores CorroMap udstyr. 

Det kan også være, du skal i gang med reparationsarbejdet med det samme for at mindske skaderne af armeringskorrosionen. Du kan så efterfølgende anvende moniteringen for at evaluere effekten af eventuelle iværksatte reparationer.

Moniteringen hjælper dig til at beslutte, i hvor lang tid det er forsvarligt at holde konstruktionen i drift, når der tages hensyn til livscyklusanalyser, som indebærer økonomiske og sociale aspekter.

Specialister i monitering af korrosion i beton

FORCE Technology er specialister i monitering af korrosion af beton. Vores erfaringer bygger på kundesager og internationale forskningsprojekter i mere end 30 år. Hvis dit problem kan løses ved hjælp af korrosionsovervågningen, kan vi levere løsningen. Som GTS-institut leverer vi en fortrolig og uvildig service.   

Vi har beskæftiget os med problematikken omkring armeringskorrosion siden slutningen af 1970’erne. Vores kolleger har været pionerer på dette område, og deres arbejde har bidraget til udvikling af nye teknikker og udstyr, der i dag bruges over hele verden.

Blandt disse teknikker kan nævnes EKP, elektrokemiske potentialemålinger, mens ERE 20 manganoxid elektroden er den mest kendte sonde anvendt til det samme formål.
NA Image
Med installation af CorroRisk får du et varslingssystem mod armeringskorrosion