HPHT(autoklav)-testfaciliteter til test af metaller, belægninger, polymerer, kompositter og samlinger/komponenter.

I vores HPHT-testfacilitet udfører vi højtryks høj temperatur-test (dvs. autoklavtest) af metaller, belægninger, polymerer, kompositter og samlinger/komponenter i aggressive miljøer.

Vi har omfattende erfaring med at designe formålstjenlige testmetoder til kvalifikation og accelereret holdbarhedstest til forskellige applikationer. Med vores topmoderne testudstyr tilbyder vi test i f.eks. sur-søde miljøer, sure og alkaliske miljøer, med strømmende gas eller væske, høj gasbelastning, under bøjning eller spænding, med rotation, med kemisk/hæmmende dosering, blandet gasmiljø osv.

De leverede tests omfatter:

 • Elektrokemisk testning ved HPHT f.eks. korrosionshastighed (mm/år), elektrokatalytisk adfærd/ydeevne
 • Brintskørhed (Hydrogen induced cracking, HIC)
 • Hydrogeninduceret Stress Cracking (Hydrogen Induced Stress Cracking, HISC)
 • Spændingskorrosionstest (Stress Corrosion Cracking, SCC)
 • Sulfidinduceret spændingskorrosion (Sulphide Stress Cracking, SSC)
 • Autoklave prøvesystemer med flow
 • Tilpasset test - fit for purpose-test
 • Standardiseret test ifølge f.eks. EN, ASTM og NACE

Vi har erfaring med at levere testløsninger til:

 • Power-to-Gas industrier, f.eks. komponenter til vandelektrolysesystemer
 • Bio-til-olie-industrier, f.eks. pyrolyse og hydrotermisk fortætning
 • Geotermiske industrier
 • Biogas- og affaldshåndtering
 • Pharma- og fødevareindustri
 • Kemiske og petrokemiske industrier
 • Cleantech-industri
 • Pyrolyse, forbrænding og motorer
 • Papir- og papirmasseindustrien
 • Olie- og gasindustrien
 • Carbon Capture and Storage (CCS)

Testmuligheder i HPHT-laboratoriet

HPHT-laboratoriet har specialiseret udstyr og faciliteter til at teste dine kandidatmaterialer:

 • Tryk 0-350 bar
 • Temperaturer (25-350 ° C)
 • Flowsimulering eller anden bevægelse
 • Mulighed for dosering af kemikalier og gasblandinger under testen
 • Elektrokemi direkte i autoklaven (HPHT referenceelektrode).
 • Udstyr i fuld skala til store komponenter

Anlægget omfatter en sikkerhedsbeholder med en indsat testbeholder. Udstyret letter ydelsestest af komponenter eller systemintegritetstest til fx skader og fejl, eller valideringstest for at sikre overholdelse af dine krav.

Vi opfylder HSE-kravene

Vi opfylder de strengeste sikkerhedskrav, både for personlig beskyttelse og for miljøet - med tredobbelte sikkerhedsbarrierer til test under tryk, fjernelse af farlige gasser i skrubbeenheder og opsamling af væsker til neutraliseringstanke.

Test celler til multi gas flow tests i FACT Lab

Testceller til multi-gas flowtest