Design af bæredygtige produktioner

Produktion kræver ressourcer og energi, samt påvirker miljø og klima. Industrien bør se ind i bæredygtig omstilling. FORCE Technology fremmer grøn omstilling i dansk produktion.

NA Image

Bæredygtig produktion betaler sig

Ved at omlægge til mere bæredygtige produktionsmetoder samt arbejde med procesoptimering kan virksomheder både spare penge og reducere deres miljøpåvirkning. Bæredygtighed bør derfor være en central del af virksomhedens strategi.

Virksomheder kan med fordel investere i innovation, nye teknologier, samarbejde og viden for at forbedre fem vigtige parametre for en mere bæredygtig produktion: ressourcer, vand,  CO2 energi og affald. Opsøger virksomhederne den rette ekspertise og formår at integrere bæredygtighed i produktionsprocesserne, kan de sikre sig en stærk position på markedet.

 
NA Image

Produktionsoptimering bliver vigtigere

FORCE Technology hjælper virksomheder med at identificere og gennemføre forbedringer, der kan bidrage til en mere bæredygtig produktion. I forbindelse med implementeringen af Corporate Social Responsibility Directive skal virksomheder rapportere mere detaljeret på miljø, samfund og ledelse (Environment, Social and Governance, ESG), herunder også data fra produktionen.

Vi hjælper med at forbedre virksomhedens præstation ved at arbejde med optimering af energi- og ressourceforbrug, herunder vand, kemikalier og materialer. Ved at analysere in- og outflow af ressourcer identificerer vi forbedringspotentialer, ligesom vi tilbyder ydelser, der kan minimere spild i produktionen.

 

Optimering af produktioner

For bedre udnyttelse af ressourcer i virksomhederne arbejder vi i FORCE Technology med:
NA Image

Røntgenmålesystemer til produktionskontrol

Måledata fra et røntgenmålesystem kan bruges til at effektivisere produktion og proces. Bedre produktionskontrol hjælper virksomheden med at undgå fejlproduktion, opnå besparelser på råvare- og ressourceforbrug og sikre produktkvaliteten.
NA Image

IoT-baseret prædiktiv vedligeholdelse

Ved at foretage forebyggende vedligeholdelse baseret på IoT kan produktionsvirksomheder sikre, at deres maskiner fungerer optimalt og holder længere. På den måde kan de udnytte ressourcerne bedst muligt og samtidig reducere omkostningerne til nye komponenter eller maskiner.
NA Image

Ressourcebesparende produktionsmetoder

Nye materialer og grønnere produktionsmetoder er forudsætninger for at mindske ressourceforbruget og miljøbelastningen - og dermed for en grøn omstilling i produktionen. 3D-print er hurtigt og ressourceeffektivt, og vi arbejder forskningsbaseret med at kvalitetssikre og optimere teknologien.
Christine Bang Kragelund

For mere information, kontakt

Christine Bang Kragelund

Business development manager

T: +45 42 62 70 93