Et røntgenmålesystem kan bidrage til at optimere produktionen og øge produktkvaliteten. Desuden kan systemet hjælpe med at maksimere ressourceudnyttelsen ved at minimere fejl og spild.

Røntgenmålesystemer tilpasset produktionen

Vi udvikler og installerer røntgenmålesystemer, der kan hjælpe med til at sikre en optimal produktion, maksimering af udbytte og sikring af produktkvaliteten.

Vi tilpasser målesystemerne til lokale og specifikke behov. Målesystemerne er bl.a. udviklet med de formål at reducere forbruget af råmaterialer og reducere mængden af kasseret produktion samt dokumentere produktkvaliteten. Vi udvikler røntgenmålesystemer til:
  • produktionskontrol ved rørproduktion
  • in-line kvalitetskontrol af svejsninger ved kontinuert produktion
  • produktions- og proceskontrol af materialer og produkter på transportbånd
  • produktionskontrol af fleksibelt eller fast polymerbaseret skum.
Derudover er vi OEM-leverandør af røntgenbaserede komponenter og systemdele til forskellige industrier. 

Oversigt over målesystemer

Nedenfor kan du læse mere om vores forskellige røntgenmålesystemer og hente produktblade med mere detaljeret information. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller andet.

In-line produktionskontrol ved rørproduktion (TwinEye og TripleEye)

In-line production control of pipes (TwinEye, TripleEye)
Vores røntgenmålesystemer til rørproducenter optimerer produktionen ved at reducere produktionsomkostningerne og give forbedret samt automatisk dokumentation af produktkvaliteten.

In-line kvalitetskontrol af svejsninger (AWC)

In-line quality control of welds joining coils (AWC)
Vi har udviklet et røntgenmålesystem til in-line kvalitetskontrol af svejsninger, hvor ruller sammenføjes i et kontinuerligt produktionsforløb. Systemet reducerer risikoen for uventede driftsstop og sikrer et kontinuerligt flow i produktionen.

In-line produktions- og proceskontrol (X-FORCE-scan)

In-line production and process control (X-FORCE-Scan)
X-FORCE-scan er et generisk koncept til måling af materialekarakteristika, detektion og identifikation af dimensioner, form, arealvægt, densitet, mængde og usynlige objekter i et produkt eller i produkter, der føres på et transportbåndsystem.

In-line inspektion, densitets- og dimensionsmåling (PolyScan)

In-line inspection of flexible and rigid foam (PolyScan)
PolyScan er vores målesystem til in-line inspektion, densitets- og dimensionsmåling af fleksibelt eller hårdt polymerbaseret skum. Systemet integreres med produktionslinjen og giver nye muligheder for optimering af produktion og produktkvalitet.

Ledende udviklingshus og OEM-leverandør

OEM udstyr
Vi har mange års erfaring som et ledende udviklingshus og OEM-leverandør af kernekomponenter og systemdele til andre producenter af udstyr og løsninger indenfor forskellige industrielle brancher.