FORCE Technology har udviklet, produceret og installeret et TwinEye røntgenmålesystem National Oilwell Varco Denmarks nye produktionslinje i delstaten Rio de Janeiro, der producerer fleksible rør til olie- og gasudvinding.

Kvaliteten er altafgørende

NOV Flexibles, tidligere NKT Flexibles, leverer fleksible rør til offshore olie- og gasudvinding. Virksomheden er del af amerikanske NOV, der beskæftiger over 60.000 medarbejdere på verdensplan. NOV Flexibles har netop åbnet en ny fabrik i Brasilien.

De komplekse rørsystemer bruges på havbunden imellem installationerne og imellem havbunden og overfladen, hvilket stiller store krav til rørenes kvalitet. Deres fulde integritet og fleksibilitet skal bevares i mange år under ekstreme forhold på flere tusinde meters dybde og i frie spænd i et bevægeligt hav. Fejl og sammenbrud kan have voldsomme miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

FORCE Technologys TwinEye røntgenmålesystem udfører komplekse målinger i hele rørets omkreds, og resultaterne bidrager til at sikre og dokumentere produktets kvalitet.

TwinEye røntgenmålesystemet udfører komplekse målinger i hele rørets omkreds af rør til olie- og gasudvinding. Resultaterne bidrager til at sikre og dokumentere rørenes kvalitet.
TwinEye målesystemet udfører komplekse målinger i fleksible rør til offshore olie- og gasudvending. Resultaterne bidrager til at sikre og dokumentere kvaliteten af rørenes polymerlag, der skal beskytte de mange armerede lag mod korrosion.

Målesystem til kvalitetskontrol, produktdokumentation og procesovervågning

De ekstreme forhold gør, at kvalitetskontrollen af de fleksible rør er afgørende. Målesystemet er installeret in-line i produktionslinjen for hurtigst mulig kontrol af dimensioner for rør med en ydre diameter på op til 650 mm. Systemet er med til at sikre kvaliteten af rørenes polymerlag, der skal beskytte de mange armerede lag mod korrosion. Udefra som indefra. 

NOV leverer hvert rør med en omfattende dokumentation der viser, at det producerede er i overensstemmelse med produktspecifikationerne. I dokumentationen indgår en konstant og omfattende opmåling af polymerlagenes dimensioner. Samtlige målinger integreres i dokumentationssystemerne.

Målesystemets høje målefrekvens, dets dækning af hele rørets omkreds og integrationen i produktionslinjens kontrolsystem udnyttes til procesovervågning. Procesvariationer og produktionsfejl kan påvirke en stor del af produktionen, og det er afgørende at kunne korrigere så tidligt som muligt i processen. Mindre procesvariationer og tidlig fejlfinding sikrer en optimal produktion.