Nye automatiseringsmuligheder

”Man kan jo spørge sig selv, hvorfor vi ikke har gjort det før, når nu gevinsterne er så store?” siger Flemming Jensen, direktør for og medejer af BSV Krantilbehør.

Cirka 60 % af BSV Krantilbehørs salg består af pallegafler og mekaniske tænger. I et MADE Demonstrationsprojekt har SMV’en fået øjnene op for yderligere automatiseringsmuligheder samt en ny måde at organisere deres produktion af de to produkter.

Spørgsmålet bevarer direktøren selv:

”Jeg tror, det handler om, at vi er en virksomhed fra dengang, hvor materialer var det dyre, og mandetimerne betød mindre. I dag har vores konkurrenter i Europa og resten af verden de samme problemer med priser på materialer som os – nu er løntrykket i Danmark den største udfordring. Og så hører det også med til historien, at vi har fundet mange ting spændende i stedet for at standardisere,” forklarer Flemming Jensen.

Direktøren lægger vægt på, at BSV Krantilbehør som ordreproducerende virksomhed stadig leverer produkter tilpasset kundernes behov.

Efter at have fået hjælp fra FORCE Technology gennem et MADE Demonstrationsprojekt sker det nu med færre komponenter og bedre processer. Produktionen af virksomhedens serier af pallegafler og mekaniske tænger, er blevet gennemgået med en analytisk tættekam, hvor hvert produkt er blevet brudt ned i komponenter og processer.

BSV tang til løft af beton elementer
Mekanisk BSV tang til løft af betonelementer.

”Målet har været at gøre produktionen modulopbygget og dermed reducere antallet af forskellige typer komponenter, samtidig med at mest muligt skulle svejses i virksomhedens svejserobot,” siger chefkonsulent Andrew Hoff fra FORCE Technology.

Pallegafler fra BSV Krantilbehør.

”Vi udnytter vores arbejdskraft og opnår større fleksibilitet”

Et eksempel blandt mange på reduktionen af komponentvarianter er håndgrebene på pallegaflerne. Det er nu samme type af håndgreb, som bliver brugt på alle pallegafler. Dermed er styktallet af det håndgreb øget.

”Når styktallet går op, bliver det økonomisk interessant at automatisere produktionen af komponenten,” forklarer Allan Richardy, som er medejer og ansvarlig for konstruktion hos BSV Krantilbehør.

Tidligere producerede BSV Krantilbehør selv de forskellige typer håndgreb med manuelt buk. Nu er produktionen blevet automatiseret hos en underleverandør. Når styktallet går op, bliver det nemlig også interessant for en underleverandør med de rette maskiner – i dette tilfælde automatiske rørbukkere – at byde ind.

Outsourcingen har reduceret produktionsomkostningerne til et håndgreb med cirka 30 %. Men nok så vigtigt frigør den en ressource, som kan være både dyr og knap hos mange danske produktionsvirksomheder.

”Vi udnytter vores arbejdskraft bedre og opnår større fleksibilitet,” konstaterer Allan Richardy.

Det er også den primære drivkraft i projektet, hvad angår øget anvendelse af virksomhedens svejserobot i stedet for håndsvejsning. Fx bliver alle gafler til pallegaflerne nu svejset i svejserobotten, hvilket har krævet tilpasninger af både processer og konstruktion.

Men automatiseringen og modulariseringen giver også hurtigere produktion og levering.

”Tid er et konkurrenceparameter. Hvis vi kan skære to uger af leveringstiden og i øvrigt levere samme kvalitet og funktionalitet, betyder det noget for kunden,” fastslår Flemming Jensen.

Sænker priserne og øger dækningsgraden

MADE demonstrationsprojektet har bredt sig som ringe i vandet hos BSV Krantilbehør. Således ser man nu også på, om man kan reducere de mange forskellige typer stål, som bliver anvendt i produktionen. Dermed opnår man større volumener og bedre indkøbspriser, ligesom der er fokus på typer af stål med høj leverancesikkerhed.

Men vigtigst af alt har projektet ifølge Flemming Jensen og Allan Richardy ændret måden, som folk tænker på.

”Det har ændret mindsettet i hele organisationen. Alle tænker i modularisering og procesoptimering. Tidligere opfandt vi bare en komponent, hvis der var brug for det. Nu går vi langt for at bruge en eksisterende. Så kan det godt være, at den er overdimensioneret til den specifikke løsning, men vi tjener mere på det i sidste ende,” siger Allan Richardy.

Ifølge Flemming Jensen har modulariseringen og procesoptimeringen reduceret produktionsomkostningerne til pallegafler og mekaniske tænger med 10-12 %.

”Som virksomhed kan man så vælge at sænke priserne på sine produkter eller øge dækningsgraden. Vi gør begge dele. Nu er vi klar til at tage markedsandele, samtidig med at vi investerer yderligere i at effektivere produktionen,” siger Flemming Jensen og tilføjer, at BSV Krantilbehør bl.a. er i gang med at ansætte en dedikeret medarbejder til fortsat proces- og indkøbsoptimering.