Klimadokumentation og CO2-baseret dokumentation til kunder og myndigheder om din virksomheds miljøpåvirkning.

Klimadokumentation til brug i markedsføring og kommunikation

Virksomheder i dag møder større krav til reduktion og dokumentation af egne klimapåvirkninger end hidtil. De forøgede krav medfører, at det i højere grad er nødvendigt at kunne fremlægge dokumenterede klimaregnskaber, produktklimaopgørelser og målrettede klimaindsatser. Samtidig er det afgørende, at informationerne kommunikeres troværdigt til de relevante målgrupper. 

I mange virksomheder er der et internt ønske om at arbejde struktureret med egen klimapåvirkning og bruge det aktivt i markedsføringen. For at undgå greenwashing er det helt essentielt, at anvendt baggrundsdata er så korrekt som muligt med henblik på at udfærdige en troværdig klima- og miljøkommunikation

Vi sikrer, at du kan dokumentere din virksomheds klimapåvirkning over for dine kunder eller relevante myndigheder, hvis I f.eks. er underlagt en juridisk forpligtelse til at dokumentere - f.eks. via kvoteloven.

Korrekt rådgivning om klimadokumentation tilpasset formålet

Uanset udgangspunktet er første skridt at beregne og dokumentere, hvordan virksomheden påvirker miljøet, og hvor meget drivhusgas den udleder som følge af virksomhedens aktiviteter. 

I den forbindelse anvendes CO2 typisk som måleparameter for klimapåvirkninger, men der er også andre drivhusgasser, som påvirker miljøet. En sådan dokumentation kan f.eks. bestå i et klimaregnskab, et carbon footprint eller en verifikation af CO2-udledningen.

Vi tilbyder rådgivning om valg af relevante måleparametre og dokumentation tilpasset formålet.

Svaneke Bryghus kan nu også skrive på etiketterne, at øllet er brygget CO2 neutralt.

Case

Svaneke Bryghus brygger øl CO2-neutralt

Svaneke Bryghus er det første danske bryggeri, der nu har dokumentation for, at de producerer og tapper deres øl på en CO2-neutral måde.

Klimadokumentation i henhold til anerkendte standarder

I FORCE Technology udarbejder vi dokumentationen i henhold til internationalt anerkendte standarder, hvilket sikrer troværdigheden og giver mulighed for at optimere med målrettede tiltag, hvor det har størst effekt og giver mening, både økonomisk og funktionelt.

Dette giver din virksomhed et solidt afsæt for at fortælle kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om klimaprofilen og de optimerende strategier.

Vores services inden for klima og COomfatter:

 • Udarbejdelse af klimaregnskaber
  Du får en opgørelse af udledningen af drivhusgasser fra din virksomhed, organisation, service eller anden aktivitet. Til formålet anvender vi internationalt anerkendte standarder som Greenhouse Gas Protocol, og opgørelserne omfatter relevante direkte og indirekte klimapåvirkninger.
 • Udarbejdelse af et carbon footprint
  Du får en beregning på dit produkts udledning af drivhusgasser baseret på livscyklusbaserede metoder. Vi gennemfører beregningen ved en livscyklusvurdering (LCA) for den del, man som producent har direkte indflydelse på, men kan også udvide den til at omfatte brugsfase, bortskaffelse af produktet eller en genanvendelsesproces.
 • Hjælp til CO2-reduktion og neutralitet
  Du får rådgivning om reduktion i CO2-udledning og andre drivhusgasser samt rådgivning om mulighederne for at optimere dit energiforbrug eller for at opkøbe eller investere i miljøvenlig energi. Du får samtidigt forståelse for dine muligheder for at opnå troværdige reduktioner eller CO2-neutralitet via køb af kvoter og offset.
 • Forskningsbaserede mål (Science based targets / scentific targets)
  Skal din virksomheds klimamål være på linje med international klimaforskning og reflektere, at virksomheden påtager sig sin såkaldte ”retfærdige andel” af de drivhusgasreduktioner, der er nødvendige for at holde den globale temperaturstigning under det politisk aftalte niveau? I så fald kan du få hjælp til at vælge den rette metode og udregne, hvor ambitiøst netop dit mål skal være.
 • CO2-verifikationer
  Du får en opgørelse af CO2-udledningen i din virksomhed, som er udarbejdet efter lovbestemte krav af vores godkendte CO2-verifikatorer. Derudover tilbyder vi uvildige tredjeparts verifikationer, som du kan bruge, hvis du frivilligt ønsker at dokumentere din virksomheds udledning af drivhusgasser for omverden.
 • Miljøvaredeklarationer (EPD)
  Vi leverer miljødokumentation efter standarder baseret på livscyklusanalyser (LCA), og opbygger LCA-modeller, som opfylder kravene til standarderne både for forbrugerprodukter og byggevarer. Derudover leverer vi dokumentation, som kan bruges til direkte markedsføring. 

Vores kompetencer inden for klima og CO2

FORCE Technology har solid erfaring med dokumentation og rådgivning inden for klimadokumentation og CO2. Vores arbejde tager altid udgangspunkt i en dialog med virksomheden om de specifikke behov, så vi derved kan designe en løsning, der giver mest værdi for jer som kunde. 

Ønsker du at vide mere om klimadokumentation, kan du kontakte os.

FAQ