Med FORCE Inspect QAL og en løbende egen kalibrering af AMS lever du op til myndighedernes krav om at udføre egenkontrol af din anlægsmåler, og du har altid dokumentationen tilgængelig online.

Sidder du som drifts- og/eller miljøansvarlig på store energi- eller industrianlæg, har du brug for at vide, at kvaliteten af dit anlægs miljømålinger med AMS-systemet (Automated Measuring System) i din virksomhed er i orden og lever op til kravene i EN 14181.

Med FORCE Technologys QAL 3 software program FORCE Inspect QAL kan du overfor myndighederne dokumentere, at kravene i EN 14181 vedrørende QAL 3 er overholdt.

Digitaliseret kvalitetssikring giver det fulde overblik over anlæggets emissioner

Alle affaldsforbrændingsanlæg, energianlæg og store industrianlæg med emissioner til luften, der har krav om dokumentation af luftemissioner i form af AMS-udstyr og hvor AMS-systemet skal håndteres iht. EN 14181, har også krav til egen kontrol (QAL 3) af AMS.

FORCE Technology har udviklet en online webbaseret software løsning, der gør dig i stand til at overvåge alle dine anlægsmåleres QAL 3-værdier virtuelt, så du altid kan gribe ind omgående, hvis en måler er ude af kontrol.

Med FORCE Inspect QAL softwareløsningen får du:

 • Løbende information om din anlægsmåler måler korrekt
  Du får vist grafer, der giver dig et meget overskueligt overblik over indtastede nul- og spanværdier for de enkelte parametre, så du omgående ved, hvilke parametre du skal fokusere på. Du får desuden en alarm, hvis din måler driver og er kommet uden for dine opsatte grænseværdier. 
 • Det fulde overblik over dine anlægsmålere
  I og med at al data ligger online, har du til hver en tid adgang til alle QAL 3-data for samtlige anlægsmålere, du er ansvarlig for. Du kan se data for samtlige anlæg uafhængig af geografi, og du skal ikke selv være fysisk til stede på det pågældende anlæg for at få adgang til virksomhedens data. Det er let at dele filer fra systemet, og I kan være flere brugere på samtidigt.
 • Lettilgængelig dokumentation til myndighederne
  Data fra FORCE Inspect QAL softwareløsningen er lige til at kopiere og sende til myndighederne. Så kan du på ingen tid dokumentere, at du foretager egenkontrol af anlægsmålerne, og at du overholder de fastsatte grænseværdier.

Al data om måling af emissioner fra dit anlæg er konstant til rådighed

Ud over at have dokumentation for anlæggets egenkontrol QAL 3, kan QAL 1 certifikater, QAL 2 rapporter og den årlige AST-test lagres i systemet. Kort fortalt har du al dokumentation til rådighed, der dækker anlæggets udledning af emissioner.

Desuden får du altid vist anlægsmålerens:

 • måleområde
 • usikkerhed
 • sidste afvigelse
 • korrektionsfaktor.

FORCE Inspect QAL softwareløsningen er baseret på CUSUM kontrolkort tanken, og den er tilgængelig på i alt 4 sprog: dansk, engelsk, svensk og norsk. Du vil opleve et meget brugervenligt interface, der på en overskuelig måde administrerer mange anlægssites samtidigt.

Eksempel på nulpunktsdrift og spanpunktsdrift på en anlægsmåler fra FORCE Inspect QAL softwareløsningen
Eksempel på nulpunktsdrift og spanpunktsdrift på en anlægsmåler fra FORCE Inspect QAL softwareløsningen.

Kontakt os for at høre, hvor hurtigt du kan komme i gang med at anvende FORCE Inspect QAL softwareløsningen på dit anlæg.

Bestil QAL3 software ved at udfylde formularen