Miljøregler og –lovgivning udgør et vigtigt parameter i virksomheders miljøpolitik. FORCE Technology rådgiver alle typer virksomheder om miljøregler, og hvordan du overholder dem.

Miljøegler og -lovgivning stiller krav til driften af din virksomhed

Virksomheder i Danmark er reguleret af miljøregler, herunder af miljøgodkendelsen, der stiller rammer for og krav til måling, udledning og evt. reducering af forurening.

Lever din virksomhed ikke op til de vilkår, der stilles i miljøreglerne, kan du i yderste konsekvens risikere at skulle nedbringe produktionen eller endda at skulle lukke din virksomhed.

Hvilke krav og vilkår, din virksomhed skal leve op til, afhænger af type virksomhed og af den mængde miljøpåvirkning, din virksomhed forventes at give. Det er særligt virksomheder, der forurener betydeligt, som skal indhente miljøgodkendelse og drive virksomheden i henhold til miljøreglerne.

FORCE Technology rådgiver bredt om miljøregler og –lovgivning

FORCE Technology rådgiver alle typer virksomheder om miljølovgivning, herunder hvilke regler der er på området, og hvordan du overholder dem. Vi kan desuden udarbejde materiale, myndighederne stiller krav om, f.eks. diverse ansøgninger, samt være behjælpelige i forhold til udarbejdelsen og overholdelsen af jeres miljøgodkendelse.

FORCE Technology har mange års erfaring med rådgivning om miljøregler og –lovgivning. Vi bygger vores rådgivning på: stor viden om miljølovgivning, -regler og -godkendelse og generelt om miljøforhold stort kendskab til de forventede krav til virksomhederne bredt kendskab til miljøreglerne på området og deltagelse i udarbejdelsen af regler inden for miljø stor erfaring i at løse opgaver for forskellige typer virksomheder samt for myndigheder, såsom Miljøstyrelsen og Kommuner.

Udarbejdelse af miljøgodkendelse og overholdelse af miljøreglerne

En stor del af overholdelsen af miljøreglerne er indhentning og overholdelse af jeres miljøgodkendelse. Din virksomhed er selv ansvarlig for at ansøge om miljøgodkendelse og med til at definere nogle af vilkårene i miljøgodkendelsen. I den forbindelse er det vigtigt, at I gør jer overvejelser om udformningen af vilkårene, inden I ansøger om miljøgodkendelse.

Nogle vilkår er nøje bestemt af forskellige bekendtgørelser, mens I på andre vilkår har muligheder for at få væsentlig indflydelse. Har I først meddelt et vilkår, kan det mange gange være svært at ændre igen.

Eksempelvis er det er vigtigt, at I f.eks. overvejer, om der er nogle parametre, som I alligevel kontrollerer i anden sammenhæng, og som kan have indflydelse på det omgivende miljø. I så fald bør I overveje, om disse kan indgå som vilkår. Alternativt kan I risikere at få kontrolvilkår, som gør hverdagen besværlig og giver jer mange dokumentationskrav i forbindelse med f.eks. miljøledelsessystemet. Kontakt os for rådgivning om miljøregler og –lovgivning, eller hvis du vil vide mere om emnet. 

Downloads