Vores kurser inden for emission, immission og lugt bygger på mange års erfaring og tæt samarbejde med relevante myndigheder og virksomheder.

Information om coronavirus ift. kurser, arrangementer mv.

Hos FORCE Technology følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt for at minimere spredning af Covid-19 (Coronavirus). Det betyder, at vi tager en række forholdsregler i vores hverdag, hvilket også påvirker vores kurser, arrangementer, klubber og netværk.

Planlagte kurser, arrangementer og lign. som ikke kan afholdes indenfor rammerne af myndighedernes anbefalinger, vil så vidt muligt blive afholdt online. Hvor dette ikke er muligt, vil vi ombooke til et senere tidspunkt. Er du allerede tilmeldt et kursus eller arrangement, vil du blive orienteret på e-mail.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@force.dk.

Nøglen til en optimal proces mellem myndigheder og virksomheder er løbende udvikling og uddannelse af relevante personer. 

FORCE Technology har mange års erfaringer med undervisning og løsning af praktiske opgaver på emissions- og lugtområdet. Vi har opnået vores kompetencer gennem et tæt og langt samarbejde med myndigheder og mange forskellige virksomheder. 

Vores undervisere har alle en teoretisk og stor praktisk erfaring fra løsning af opgaver - både nationalt og internationalt.

Der er ikke fastsat datoer for mange af kurserne, men kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.