Vores kurser inden for emission, immission og lugt bygger på mange års erfaring og tæt samarbejde med relevante myndigheder og virksomheder.

Nøglen til en optimal proces mellem myndigheder og virksomheder er løbende udvikling og uddannelse af relevante personer. 

FORCE Technology har mange års erfaringer med undervisning og løsning af praktiske opgaver på emissions- og lugtområdet. Vi har opnået vores kompetencer gennem et tæt og langt samarbejde med myndigheder og mange forskellige virksomheder. 

Vores undervisere har alle en teoretisk og stor praktisk erfaring fra løsning af opgaver - både nationalt og internationalt.

Der er ikke fastsat datoer for mange af kurserne, men kontakt os, og vi finder en dato, der passer jer.