Våre kurs i utslipp, immisjon og lukt er basert på mange års erfaring og tett samarbeid med relevante myndigheter og virksomheter.

Nøkkelen til en optimal prosess mellom myndigheter og virksomheter er kontinuerlig utvikling og opplæring av relevante personer.

FORCE Technology har mange års erfaring med undervisning og løsning av praktiske oppgaver innen utslipp og lukt. Vi har opparbeidet vår kompetanse gjennom tett og langsiktig samarbeid med myndigheter og mange ulike bedrifter.

Våre lærere har alle teoretisk og lang praktisk erfaring fra å løse oppgaver – både nasjonalt og internasjonalt.