Få nyttig og relevant kunnskap om hvordan kvalitetssikringen av AMS best håndteres i det daglige arbeidet. Kurset er for alle som jobber med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlegg.

Få nyttig og relevant kunnskap om hvordan kvalitetssikringen av AMS best håndteres i det daglige arbeidet. Kurset er for alle som jobber med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlegg.

 

Kursutbytte

 

På kurset gjennomgår vi bl.a. konseptene bak standarden NS/EN14181.
Du vil bli informert om hvilket lovverk myndighetene arbeider etter, herunder de nye påleggene om avfallsforbrenning og store kjeler, akkurat som vi har fokus på målested og strømningsmålinger som inngår i betaling av gebyrer for bl.a. SO, NOx og 
CO2.


I undervisningen tar vi utgangspunkt i det praktiske arbeidet på anleggene, men vi gjennomgår også nødvendig underliggende teori. Vi fokuserer på innholdet og betydningen av NS/EN 14181.

«Kurset avholdes i stor grad på dansk, og utlevert materiale vil være på dansk. Kurset avholdes med både norske og danske kursholdere.»

Kursinnhold

* Standardene NS/EN 14181.
* QAL1, QAL2, QAL3, AST og funksjonstester for gasser, støv,
kvikksølv og volumstrøm
* Målestedets betydning for målekvaliteten.
* Myndighetskrav, betingelser og miljørapportering
* Hvorfor er kvalitetssikring av AMS viktig, og hva kan gjøres for å
sikre riktig miljørapportering og ikke minst riktig kvotebetaling for CO2 og andre drivhusgasser

 

Hvem passer kurset for?

 

Målgruppen er alle som jobber med AMS-systemer, data fra AMS og miljørapportering på anlegg (teknikere, elektrikere, ingeniører og miljøansvarlige) samt tilsynsmyndigheter og rådgivere.