Kurssenter i Kristiansand - FORCE Academy

FORCE Academy - for better learning

Note:

Course information is provided in Norwegian
Call the course centre directly at +47 64 00 36 00 to get information in English.

Få tips til hvordan du kan øke ditt læringsutbytte, få mer ut av selve kurset og møte til eksamen bedre forberedt.

Finn kurs

Driftsinspeksjon

E-læring

Kjelpasser & kjeloperatør

NDT-kurs

Sveiserelaterte kurs