Personellsertifisering PERS002

Sertifisering

FORCE Technology Norway avd Certification utfører sertifisering av personer og produkter på Europeisk nivå innenfor FORCE Technology sine faglige kjerneområder.

Det er vårt mål å opptre troverdig og levere produkt av høy kvalitet. 

Dette oppnår vi ved å være og bli oppfattet som upartisk gjennom en åpen og troverdig adferd, opprettholde og dokumentere et høyt kompetansenivå, som gir kunden en verdivekst i sertifiseringsprosessen.

Sertifieringsaktivitetene utføres etter anerkjente ordninger som samsvarer med standarden ISO 17024, ISO 17025 og ISO 17020.