Sertifiseringsveiledning for driftsinspektører

Sertifiseringsveiledning for driftsinspeksjon – NS 415

For å oppnå en sertifisering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltakelse i et kvalifiserende treningskurs godkjent av sertifiseringsavdelingen.
 • Nivå 1:Kurset skal ha en lengde på 35 timer tilsvarende 4,5 dagers varighet. Ved re-sertifisering kreves deltakelse på 14-timerskurs tisvarende 2 dager.
 • Dokumentere praktisk erfaring i metoden under kvalifisert tilsyn. N1 min 6 måneder med driftsinspektøroppgaver og praktisk erfaring fra utførende prøving, som gir en total praktisk erfaring på 1 år. (Se søknadsskjema.) N2 min 24 mnd (grunnskole) / min 16 mnd (tekn fagskole) / min 12 mnd (ing. høgskole) med driftsinspektøroppgaver og praktisk erfaring fra utførende prøving, som gir en total praktisk erfaring på min. 72 mnd (grunnskole) / min. 48 mnd (tekn fagskole) / min. 36 mnd (ing. høgskole) (se søknadsskjema litt ned til høyre).
 • Bestå en synsprøve
 • Akseptere og underskrive kodeks for etiske retningslinjer

Sertifisering og re-sertifisering gjennomføres etter følgende prinsipper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en sertifisering (standard, område og nivå) hos sekreteriatet.
 2. Sekreteriatet undersøker/reserverer plass til eksaminasjon.
 3. Kunden/kandidaten mottar
  – Ordrebekreftelse
  – Anmodning om dokumentasjon på utdannelse (kopier av kurs/ eksamensbeviser, diplomer,sertifikater etc.)
  – Søknadsskjema
 4. Sertifikat kan kun utstedes, når standardens utdannelses-/erfaringskrav er oppfylt.
 5. Kandidaten deltar i den påkrevde opplæring hos en godkjent kursleverandør.
 6. Kandidaten avlegger synsprøve (krav kan opplyses av sekreteriatet).
 7. Før eksamen leveres et kandidatnummer ut. til kandidaten som skal brukes på eksamensbesvarelser.
 8. Kandidatnummer skal behandles fortrolig, og skal sikre en upartisk bedømming.
 9. Eksamen avholdes over en halv dag og består typisk av 2 delprøver, de generelle oppgaver og de spesifikke oppgaver. Se også kandidatens plikter  under eksamineringen.
 10. Eksamensoppgavene rettes av en eksaminator .
 11. Sertifikat skrives ut når eksamen er bestått.
 12. Hvis eksamen ikke bestås, er det mulig å gå opp til omprøve i den ikke-bestått del, i alt 1 gang innen for X år fra første eksamensdato. Ved re-sertifisering innenfor 6 måneder fra første eksamensdato.
5-års fornyelse (forlengelse) av sertifikat foretas ved å fremsende søknadsskjema med vedlagt kopi av sertifikat til sertifiseringsleder i den aktuelle sertifiseringsordning.

Anke og klage

Hvis kandidaten eller virksomheten er utilfreds med sertifiseringsavdelingens avgjørelse eller ytelse kan man fremsende en skriftlig anke/klage.

Søknadsskjema til sertifisering

Søknadsskjema til sertifisering kan lastets ned - fra høyre meny.

Søknaddskjemaene kan fylles ut online, men skal skrives ut, signeres og sendes på e-post eller post til sertifiseringsavdelingen.