Sertifisering av sveisere - sveisesertifikat

Når sertifisering av sveisere, loddere og sveiseoperatører er et krav på eksempelvis trykkpåkjent utstyr eller stålkonstruksjoner kan FORCE Technology Norway AS være behjelpelig med å sertifisere deg.

Trinn i sertifiseringsprosessen - hvordan få sveisesertifikat 

Sveisere, loddere og sveiseoperatører kan bli sertifisert i egen virksomhet eller i skoler og opplæringsinstitusjoner. Sertifiseringen utføres i tråd med de godkjenningsstandarder som omhandler materialer og anvendelses områder. Når sveiseren/lodderen har de nødvendige faglige og praktiske kunnskaper som kreves, kan han/hun instilles til en eksamen som avsluttes med et godkjenningsbevis og sveisesertifikat.

Eksamineringen foretas av en av våre eksaminatorer, og kan foregå i følgende trinn:

 • Vurdering av den faglige kompetanse
 • Sveising/lodding av en arbeidsprøve iht oppsatt WPS (sveiseprosedyre)
 • Kontroll og prøving av arbeidsprøve (NDT og mekanisk prøving)
 • Utstedelse av sertifikat (godkjenningsbevis/kompetansebevis)

Vi er akkreditert for person sertifisering av Norsk Akkreditering, og utpekt av dsb som 3. parts sertifiseringsorgan for sertifisering av personer til permanent sammenføyning iht. direktiv 2014/68/EU, tilegg 1, nummer 3.1.2 og 3.1.3

Alle våre eksaminatorer er utdannet innenfor de internasjonale standarder og normer hvilket sikrer at utstedte akkrediterte sertifikater lever opp til europeiske og internasjonale krav.

En mer detaljert beskrivelse av sertifiseringsprosessen finner du her.

Få sveisesertifikat / loddesertifikatet på papir eller digitalt

Prøving og utstedelse av sertifikat foregår normalt innenfor en uke. Du kan enten få sertifikatet utstedt som et papir dokument eller digitalt. Når sertifikatet utstedes digitalt, blir du som kunde registrert i FORCE Cert Online database.

Herfra vil du få beskjed om ½ årige påtegnelser og fornyelse av sertifikatet. Det er virksomheten selv som foretar de ½    årige bekreftelsene av sveiser sertifikatet på FORCE Technology Norway AS’ server. Hver sveiser kan også få utstedt et sertifikat kort (kredittkort format) hvor en URL adresse eller QR kode på kortet gir sveiseren/lodderen leser tilgang til sine sertifikater.

Dersom eksaminatoren vurderer at kandidaten er ute av stand til å oppfylle kravene for å bestå arbeidsprøven, henvises kandidaten til supplerende øvelse før kandidaten kan avlevere ny eksamen.

Standarder for sertifisering av sveisere, sveiseoperatører og loddere

FORCE Technology Norway AS’ er akkrediteret for sertifisering av sveisere, loddere og sveiseoperatører iht en rekke internasjonale standarder :

 • ISO 9606-1-Kvalifisering av sveisere-Del 1: Stål
 • ISO 9606-1-Kvalifisering av sveisere-Del 2: Aluminium
 • ISO 9606-1-Kvalifisering av sveisere-Del 3: Kobber
 • ISO 9606-1-Kvalifisering av sveisere-Del 4: Nikkel
 • ISO 9606-1-Kvalifisering av sveisere-Del 5: Titan og Zirkonium
 • ISO 14732-Sveispersonell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskin stillere for mekanisert og automatisert sveising av metalliske materialer
 • ISO 13585-Hardlodding- Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører

De 5 ISO 9606 standardene er alle for manuel sveising med manuelle eller semi atumatiske sveisemetoder der en håndholdt sveisepistol/elektrodeholder/gassbrenner føres manuelt av en sveiser.

ISO 14732 er for sveiseoperatører og maskin stillere som utfører mekaniserte eller automatiserte sveiseoperasjoner.

ISO 13585 er for hardloddere og hardloddeoperatører som utfører arbeidet enten manuelt eller mekanisert.

Sveisere, operatører eller loddere som er sertifisert iht en av disse standardene godkjennes også for sveising på trykkpåkjent utstyr iht. EU direktiv Nr.. 2014/68/EU (PED)

Mer informasjon om sertifisering kan fås ved henvendelse til:

Ludvig Jansen
Sertifiseringsleder
Direct: +47 64 00 37 79 
E-post: lja@force.no

Gard Støve
Sertifiseringsmedarbeider
Tlf: +47 64 00 35 44 
E-post: gst@force.no