NDT ReFresh- Et oppfølgingsprogram for NDT personell

Målsetting med NDT ReFresh er å sikre en god og dokumentert verifikasjon på faglig kompetanse, av blant annet løpende tester.

Hva består NDT Refresh av?

Bakgrunnen for vårt arbeid er å etablere en verktøykasse som kan benyttes til oppfølging av personell.

Målsetning:

  • Digital tilnærming til alle områder av Nivå 3-funksjonen
  • Sikre at krav til oppfølging på praktisk erfaring etterleves og dokumenteres
  • Tilby god og kvalifisert tilgang til mentorer og kompetansemiljø
  • Kunne skreddersy løsninger for den enkelte kunde • Innsparinger/økt fakturerbar tid for Nivå 3
  • Sikre at den teoretiske kompetanse vedlikeholdes, utvikles og dokumenteres
  • Mer smidig og kostnadseffektiv fornyelse av NDT sertifikater

Registrer deg her dersom du ønsker å bli kontaktet i forbindelse med NDT ReFresh