Dette er et oppfriskningskurs i NDT-metoden Magnetpulver Testing (MT) for de som har eller har hatt sertifikat på MT nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering eller resertifisering på grunn av manglende aktivitet i faget.

NDT Magnetpulver testing (MT) brush-up/10 års resertifisering

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i Magnetpulver Testing (MT).

Kursinnhold:

Dette kurset inneholder repetisjon av den grunnleggende teori som selvstudie (e-kurs). Kurset legger hovedvekt på utarbeidelse av instruks samt trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil i klasserom under ledelse av våre instruktører.

 

Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å:

  • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Velge korrekt utstyr for prøving av de ulike objektene med magnetpulver testing (MT).
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer og standarder.
  • Gjennomføre en re-eksaminering i henhold til EN ISO 9712/Nordtest nivå 2