Dette er et oppfriskningskurs i NDT magnetpulver testing (MT) for de som har eller har hatt sertifikat på MT nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering. Kurset inkluderer en e-læringsmodul.

NDT Magnetpulver testing (MT) brush-up/10 års resertifisering

Kurset passer blant annet for NDT-operatører som skal foreta en 10-års resertifisering iht. NS-EN ISO 9712/Nordtest, nivå 2, i magnetpulver testing (MT). Kurset kan også være verdifullt for personer som arbeider innen inspeksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring, i tillegg for lærere og konsulenter som ønsker en innføring i MT.

Kursinnhold:

Det legges hovedvekt på teori, men også prøving av objekter med virkelige feil gjennomgås på kurset.

I forkant av kurset får man tilgang til e-læringsmodulen som kan gjennomføres hjemme. Undervisningen starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for magnetpulver testing. Deretter skal deltakerne kontrollere objekter med MT innen kategoriene sveis i plater og T-forbindelser, støpt, smidd og maskinert. Hver ettermiddag får deltakerne teorioppgaver som skal løses til neste dag.

  • Bruk av åkmagnet, elektroder, hjelpeleder, spole, feltstyrkemåler, UV-lys, UV-lysmåler og forskjellige pulvertyper (både farget og fluorescerende) på et stort utvalg av prøveobjekter med feil.
  • Rapportering iht. EN ISO 9712/Nordtest.

Etter gjennomført kurs kan du:

  • Gjennomføre MT av sveiste, støpte, smidde og maskinerte objekter.
  • Velge korrekt utstyr for prøving av de ulike objektene med magnetpulver testing (MT).
  • Rapportere resultater iht. prosedyrer.
  • Gjennomføre en resertifisering iht. EN ISO 9712/Nordtest på nivå 2.