Ledelse og ansvarlige

Under ser du diverse kontaktpunkter avhengig av fagområde.

Ledelsen

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Andres Loland
Vice President
Telefon: +47 64 00 36 00

Sertifiseringsleder NDT og Strålevern 

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Christian Edwood Olsen
Consultant
Telefon: +47 64 00 36 00

Sertifiseringsleder Sveis

FORCE Technology Norway AS avd.Certification

Ludvig Jansen
Certification Manager
Telefon: +47 64 00 36 00

Sertifiseringsleder Driftsinspeksjon og Kjel

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Christian Edwood Olsen
Consultant
Telefon: +47 64 00 36 00