Ledelse og ansvarlige

Under ser du diverse kontaktpunkter avhengig av fagområde.

Ledelsen

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Per-Arvid Lid
Head of department
Telefon: +47 64 00 37 76

Sertifiseringsleder NDT og Strålevern 

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Per-Arvid Lid
Certification Manager
Telefon: +47 64 00 37 76

Sertifiseringsleder Sveis

FORCE Technology Norway AS avd.Certification

Ludvig Jansen
Certification Manager
Telefon: +47 64 00 37 79

Sertifiseringsleder Driftsinspeksjon og Kjel

FORCE Technology Norway AS avd. Certification

Per-Arvid Lid
Certification Manager
Telefon: +47 64 00 37 76