Klageveiledning

Vi har utarbeidet denne anke/klageveiledningen som du bør følge slik at vi kan sikre deg en rask og seriøs behandling. Vi betrakter enhver klage som en tilbakemelding fra deg på å forbedre vår service

En klage inbefatter også din anke over en beslutning vi har truffet vedrørende din sertifiseringprosess.

Din klage/anke skal alltid være skriftlig, og være rettet til vår kvalitetsjef. Klagen må gjerne sendes pr. E-post. Klagen/anken må fremsendes snarest og innen 6 uker etter at beslutningen er kjentgjort for deg.

For å behandle din klage effektivt, ber vi deg om følgende opplysninger ut over selve klagen/anken:

  • navn og stilling
  • virksomhetens navn og adresse (hvis relevant)
  • kontaktinformasjon (E-post, telefon)
  • sertifiseringens/inspeksjonens område

Din klage behandles av avdelingsleder for området sveising/lodding. Medarbeidere som har deltatt i sertifiseringprosessen kan ikke delta i behandlingen av en klage.

Når vi har mottatt din klage, vil du innen en uke motta en bekreftelse og kanskje noen oppklarende spørsmål.

Innenfor 2-4 uker etter at klagen er mottatt vil du motta en skriftlig avgjørelse på din klage, samt beskrivelse av eventuelle ankemuligheter.

Øvrige forhold

Hvis du ønsker å klage på:

  • FORCE Technology Norway A/S som bemyndiget organ, kan du alltid sende klagen direkte til sertifiseringsorganet V/sertifiseringsleder.
  • Et godkjennings-bevis/sertifikat utstedt av oss, skal du henvende klagen til vår kvalitetssjef.

Kontaktopplysninger

Vennligst benytt våre kontakt opplysninger, eller send klagen til

FORCE Technology Norway A/S
Mjåvannsveien 79
4628 Kristiansand

© Copyright FORCE Technology Norway A/S