Ønsker du å jobbe med driftsinspeksjon på prosessanlegg on- og offshore? Da er Driftsinspektør veien å gå for deg. 

Driftsinspektørens oppgave er variert og omhandler blant annet planlegging, inspeksjon, rapportering og til slutt evaluering av inspeksjonsresultatene.

Litt fra historikk bak standarden NS 415

Det startet med løse diskusjoner, opprettelse av Statoil fagnettverksmøte, deretter ble det sonderinger med leverandører. Opprettelse av arbeidsgruppe med Force som sekretariat. Forslag til standard ble sendt på høring og det har vært mye arbeid med norsk standard. Våren 2010 startet FORCE Technology opp med Driftsinspektør kurs både nivå 1 og 2.

Innholdet i fagplanene er basert på følgende elementer:

  • Material-, korrosjons- og korrosjonsteknologi
  • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll og HMS
  • Inspeksjonsteknologi
  • Prosessteknologi
  • Konstruksjonslære
  • Lover regler og forskrifter
  • NDT
  • Destruktiv/mekanisk prøving og skadeanalyse
  • Dokumentasjon og rapportering

Kurs og eksaminering

Kursene er bygd opp rundt fagplanen i Standarden NS 415-2. Kursene avsluttes med akkreditert eksamen. Ved bestått eksamen får man utstedt godkjent sertifikat etter NS 415.